Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци

Парламентарни избори 2013

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ПРЯПОРЕЦ кметство: ………………. секция № 001
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БАЙРЯМ РАМАДАН АЛИ
БАРЪШ ЧЕКИЧ
БЕХЧЕТ ХЮСНЮ ИБРЯМ
ГЮЛБАЯН РИДЖАИ АЛИ
ГЮЛТЕН ИЛЯЗ НУРИ
ГЮНАЙ ГЮЛЮСТАНОВ ИБРЯМОВ
ЕЛИЦА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЗАБИТ АЛИОСМАН ЮМЕР
ЗИЯФЕТИН НУРИДИН НУРИ
ИСМАИЛ БЕХЧЕТ ИБРЯМ
НЕВРИЕ ТЕФИК МЕХМЕД
РАМИ ЗАБИТ АЛИ
РЕЙХАН ШЕФКЕТ ИБРЯМ
РУМЯНА АНТОНОВА ХРЕЛКОВА
ФАТМЕ САМИ ДУРМУШ
ФЕЙМЕ ЮСЕИН ИБРЯМ
ФИРДЕС РЕФИК ХАЛИЛ
ХАЙРИЕ САЛИЕВА ЮМЕРОВА
ЦВЕТАН ЗДРАВКОВ НЕНОВ
ШУКРИ ЗАБИТ ИБРАМ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СРЕДНЕВО кметство: ………………. секция № 001
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛПЕР МЮМЮНАЛИ МЮМЮН
ДЕНИЗ РЕДЖЕБОВ НАСУФОВ
ДИЛЯВЕР МУСТАФА МУСТАФА
ИСМАИЛ ЮЗЕИР АПТИ
ЙЪЛДЪЗ ЮКСЕЛ ЮЗБАШЪ
ЛИЗА ЙОСИФОВА КОЛЕВА
НЕБИБЕ МЮМЮНОВА МУСТАФОВА
НЕВРИЕ МЕСТАН МУСТАФА
НЕВРИЕ РЕМЗИ АХМЕД
РАДКА ТОМОВА ТЮРКЕР
РАДОСЛАВ МИТКОВ МИТКОВ
РЕМЗИ АХМЕД РАШИД
РЕМЗИ СЕЙДАХМЕД АХМЕД
СЕБАХАТ ШУКРИЕВА АРУНОВА
СИБЕЛ ХАРУН
ХОРИЕ АЗИЗ ШАКИР
ЮЗДЖАН АРИФ АЛИ
ЮМЮГЮЛ ИСМАИЛ РАШИД

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.НОВИ ПАЗАР кметство: ………………. секция № 002
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
РЮСТЕМ ИЗЕТ РЮСТЕМ
ФЕЙМЕ АХМЕД МУСТАФАОГЛУ
ШЕНАЙ ФИКРИ БЕКИР

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЧЕРНООЧЕНЕ кметство: ………………. секция № 002
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНАНИ ИЛИЯНОВ РАШКОВ
АПТИ ФАИК АПТИЛЯЗИМ
БАЯЗИТ МЮМЮН БИЛЯЛ
ЕВЕЛИНА ФИЛИПОВА МАРИНОВА
ЗДРАВКО ИВАНОВ ВЪЛКОВ
ИЛИЯН АНАНИЕВ РАШКОВ
ИЛИЯНА МИЛЕНОВА РАШКОВА
КАДРИЕ АРИФ БИЛЯЛ
КЪДРИН МАРТИНОВ БОЯНОВ
МЕЛИХАТ АДЕМ ЮЗЕИР
МЕСУТ АПТУЛА МЕХМЕД
МЮМЮН АПТУЛА РАФЕТ
МЮМЮН ФЕРАД МЕХМЕД
НАДЖИЕ ЮСЕИН МЕХМЕД
НАИМ ФАИК АПТИЛЯЗИМ
НАИМЕ АХМЕД РАДАНОВА
НАЙМЕ БАЙРАМ ОСМАН
НЕБИЕ НИАЗИ ШАКИР
НЕЖЛА ДУРАН ХАСАН
НЕЗАЕТ АЛИ МЕХМЕД
ОРХАН ТАСИМ БЕКИР
РЕСМИЕ РУФАТ АПТИ
САБРИЕ МУХАРЕМ АПТИЛЯЗИМ
СВЕТОСЛАВА ЙОСИФОВА МИТЕВА
СЕЗГИН ХАЛИЛ АХМЕД
СТЕФКА АЛДИНОВА МУТЛУ
ТАТЯНА ИЛИЯНОВА ЙОЗКУРТ
ФЕРДИ КАДИР МЕХМЕД
ФИРДЕС МЕХМЕД БИЛЯЛ
ХАБИБЕ БАЙРЯМ МЕХМЕД
ХАЛИЛ ФАИК АХМЕД
ЮМЮГЮЛ РАМАДАН БАЙРЯМ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЖЕЛЕЗНИК кметство: ………………. секция № 003
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙВАЗ РАМИ САЛИМ
АЙХАН РАМИ САЛИМ
АХМЕД МЮМЮН МЕХМЕД
БАЙРАМ МЮСЛЮМ АЛИ
ГЮЛБЕЯЗ АЛИ КАДИР
МАГДАЛЕНА ФИДАНОВА ЮЛИЯНОВА
МЕСУТ МЮМЮН МАНАФ
МУХАРЕМ ТАХИР ФЕЙЗУЛА
МЮСЛЮМ БАЙРАМ АЛИ
НЕРМИН МЮМЮН АЛИ
ПЕДРИЕ МУРАД АЛИ
РАНГЕЛ СЕВДАЛИНОВ СИЛЯНОВ
СВЕТЛА АЛЕКОВА СМИЛЯНОВА
СЕДРИЕ ФЕРАД АЛИ
СЕФЕРИЕ АЛИ АХМЕД
ТАХИР МУХАРЕМ ФЕЙЗУЛА
ФЕРАД МЮСЛЮМ АЛИ
ФЕРДИЕ ФЕРАД АЛИ
ХАМДИ МУХАРЕМ ФЕЙЗУЛА
ХАСАН ИБРАМ АХМЕД
ХАШИМ БАЙРАМ АЛИ
ХУБАВЕНА ИЛИЕВА ЙОВКОВА
ШЕФИКА ХАМДИ ФЕЙЗУЛА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БОЖУРЦИ кметство: ………………. секция № 004
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЮЛБАХАР СЕЙДАХМЕД ОСМАНОВА
ДИЯНА ТОДОРОВА РАДИНОВА
ЕМИЛИЯ ЯСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕМИНЕ ХАЛИМ АПТУЛА
КАДИР ШЕФКЕТ КАДИР
КАДРИЕ АРИФ АЛИ
КАЛБИЕ МУСТАФА КАДИР
ЛЕЙЛА АРИФ КАДИР
МУХАМЕД МЮМЮН ХАЛИЛ
ПЕДРИЕ ЗИНИ ШЕН
СТЕФАН КЪДРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ФАТМЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ
ХУБЕН ЯСЕНОВ РАДИНОВ
ЩЕРЮ СЕВЕРИНОВ ЩЕРЕВ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БОСТАНЦИ кметство: ………………. секция № 005
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙФЕР НАИМ МЕХМЕД
АХМЕД РЕДЖЕБ ИБРЯМ
ГЮЛКИБАР РАМАДАН ФЕЙЗУЛА
ДЖЕМИЛ РАСИМ ФЕЙЗУЛА
НАЗЪМ АПТИЛЯЗИМ ОСМАН
НЕШЕ МЮМЮН ЕМИН
РЕМЗИЕ НАЗЪМ ОСМАН
РЕСМИЕ СЮЛЕЙМАН ОСМАН
СЕЛЯМИ АПТИЛЯЗИМ ЕМИН

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ВОЖДОВО кметство: ………………. секция № 005
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АХМЕД МЕХМЕД ДУРМУШ
ВЕХПИ МЮМЮН МУРАД
ГЮЛТЕН АХМЕД МУРАД
МУСАВЕТИН ИЗЕТ ИСМАИЛ
МЮМЮН ВЕХПИ МУРАД
НЕСРИН ЙЪЛМАЗ
СЕЛЯТИН ИЗЕТ ИСМАИЛ
ФАТМЕ БЕКИР ЮСЕИН
ФАТМЕ РАМАДАН ИСМАИЛ
ШЕНГЮЛ ХАЙРУЛА МЕХМЕД

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ДРАГАНОВО кметство: ………………. секция № 005
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГАНИМЕ МЮМЮН МЕХМЕДОВА
ГЮЛЮЗАР ЕМИН ХАЛИЛ
МЕТИН РАСИМ МЕХМЕД
МИНЕВЕР ЗЕКЕРИЕ МЕХМЕД
НЕДЖАЙТИН РАСИМОВ МЕХМЕДОВ
НЕФИЕ САБРИ ЯХА
РАБИЕ ХАМДИ МЕХМЕД
РАИФ РАФЕТ ЯХА
РАМИ ЗЮЛКЕР ХАЛИЛ
РАСИМ ХАЛИМ МЕХМЕД
РАФЕТ РАИФ ЯХА
РЕДЖЕБ НЕДЖАТИН МЕХМЕД
РЕДЖЕБ ЯШАР НАИМ
СВЕТЛАН МИРАНОВ РАДОСТИНОВ
СЕМИХА ЛЯТИФ ДЖАНТЮРК
СЕМРА МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД
ФЕРДУН ЗЕКЕРИЕ МЕХМЕД
ФИЛКА ТАШЕВА ЙЪЛДЪРЪМ
ШЕНГЮЛ МЕХМЕД МЕХМЕД

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БЪРЗА РЕКА кметство: ………………. секция № 006
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛИ БЕКИР ХАСАН
ГЮЛСЕН КЯМИЛ ХАСАН
ЗОЯ САШЕВА КЪЛЪЧ
НАРИЯ ШЮКРИ МУРАД
НЕЗАФЕТИН ФАХРИ БЕКИР
РЕМЗИЕ САЛИМ САЛИ
РОЗА КИРЕВА САМУИЛОВА
СЕВГИ КЪРДЖА
СТОЯНКА САШЕВА ГЮЛЧАКЪР
ФАХРИ БЕКИРОВ МЕХМЕДОВ
ЮСЕИН НЕДЖИБ ЮСЕИН

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ПАТИЦА кметство: ………………. секция № 006
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙСЕЛ ФАИК ЙОРДАНОВА
АЛДИН ЕМИЛОВ МИТЕВ
АЛИ СУНАЙ КУРДАЛИ
АНТОН МИНЧЕВ ВАСИЛЕВ
БАЙРАМ БАЙРАМ МУСТАФА
БАЙРАМ ХАЛИМ МУРАД
БАЙРЯМ МУСТАФА МУСТАФА
БЕКИР СЕБАХТИН МЕХМЕД
БИСЕР ГИНКОВ ЮЛИЯНОВ
ГАЛЯ СТОЯНОВА МИТЕВА
ГЮЛДЖАН РАШИД ТАХИР
ЕМИЛ АЛДИНОВ МИТЕВ
ЕМИНЕ ФАХРИ РЕДЖЕБ
ЖАНА ФИЛИПОВА ХРИСТОВА
КАЛБИЕ ДУРАЛИ КУРДАЛИ
МАДЖИДЕ МУСТАН АХМЕД
МИЛЕНА РОСИЦОВА ИВАНОВА
МУРАД ШАБАН ХАЛИМ
НАЙМЕ АРИФ ХАЛИМ
НЕСИБЕ ШАБАН МУСТАФА
НЕШКА НАУМОВА БАШАРАН
НУРСЕЛ ФАИК ФЪРЪНДЖЪОГЛУ
НУРТЕН ФИКРЕТОВА САЛИЕВА
ОСМАН РЕДЖЕБ ОСМАН
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ХАЛИМ
ПЕДРИЕ НУРШИТИН ОСМАН
ПЕДРИЕ СЕИД ХАЛИМ
РАФЕТ МУРАД ФЕРАД
САЛИЕ РАФЕТ МЕХМЕД
САЛИМ АЛИ САЛИМ
СЕБАХАТИН ДУРМУШ МЕХМЕД
СЕЗГИН МУРАД ШАБАН
СЕМРА МУРАТ КАРАБУЛУТ
СИЛВИЯ СЕВЕРИНОВА МИТЕВА
СТОЯН ХИЛМИ ОСМАН
СУЗАНА РАЙЧЕВА САНДЕВА
ФЕРУДУН САЛИМ САЛИМ
ХАЛИМ ВЕЛИ ХАЛИМ
ХАФИЗЕ ФЕРАТ ФЕРАТ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ
ШЕНОЛ МУРАД ШАБАН
ШЕХРИБАН АПТИ САЛИМ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ВЕРСКО кметство: ………………. секция № 007
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БЕРХАН МЮМЮН ШАБАН
ЕМИН РАКИФ ЮСЕИН
ЗАТИЕ ЮМЕР ЙОРДАНОВА
МАРИНЕЛА ИВОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯНА ЩЕРЕВА СУЛТАНЙЕРЛИ
ТАЛИБ ХАЙРИДИН ОСМАН
ТУНЧЕР НУРИДИН РАШИД
ШАБАН МЮМЮН ШАБАН

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СВОБОДИНОВО кметство: ………………. секция № 007
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АДНАН ШЕРИФ АРИФ
АЛИ ХАЛИЛ МУРАД
АПТИ МУСТАФА АПТИ
АРЗЪ АПТИЕВА МЮМЮНОВА
БАЙРИЕ ШАКИР МЮМЮН
БАСРИ МОХАРЕМ МЕСТАН
БЕКИР ЮСЕИН БЕКИР
ЕРГЮН ЕМИН МАХМУД
ЕРДАЛ ФЕРАД РЕДЖЕБ
МЕСТАН МЪСТАН МЕСТАН
МИЙРЕМ ДУРАН МУРАД
МУСТАФА АПТИ РЕДЖЕБ
НАДЯ МИХАЙЛОВА ЮМИТ
НАРИЕ РАМАДАН МЮМЮН
НЕБИЕ ЮСУФ АХАТЛЪ
НЕДЖАТ ФЕРАД МЮМЮН
НИНА ВАКЛИНОВА ЙОЗГЮР
НУРИЕ МЕХМЕД МУТАЛИБ
ПАКИЗЕ МУСТАФА ШЕРИФ
РАМАДАН АДЕМ РАМАДАН
РАМАДАН ЮНУЗ МЮМЮН
РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ РАШИД
РЕДЖЕБ СЕИДАЛИ МЮМЮН
РЕМЗИЕ РЮСТЕМ ИСМАИЛ
САБРИ ФАХРИС ИСМАИЛ
САЛИМ ЕМИН САЛИМ
САМЕТ СЕЙРУЛА МЮМЮН
САНИЕ ОСМАНОВА ЮНУЗОВА
САФЕТ МУСТАФА МУРАД
СЕВГИНАР РАМАДАН МЕСТАН
СЕВЕРИНА ДИНКОВА СТЕФАНОВА
СЕИДАЛИ РЕДЖЕБ МЮМЮН
СЕЙРУЛА РЕДЖЕБ МЮМЮН
СЛАВЕЯ ЕМИЛОВА ЙОРДАНОВА
ТУНДЖАЙ САБРИ ИСМАИЛ
ФАТМЕ КЕРИМ МУРАД
ФАТМЕГЮЛ МЕХМЕДОВА ИЗЕТОВА
ФЕЙМЕ АХМЕД АРИФ
ФЕЙМЕ МАХМУД РАШИД
ФЕРАД АПТИ РЕДЖЕБ
ХАБИБЕ БЕКИР ИБИШ
ШАБАН ФЕРАД РЕДЖЕБ
ШЕНОЛ ИСПЕТ ХАСАН
ШЕРИФ АРИФ ШЕРИФ
ЮЗЕН СЕИДАЛИ МЮМЮН
ЮМЮГЮЛ МЕХМЕД МЮМЮН
ЮРКИЕ ШАБАН РЕДЖЕБ
ЮСУФ МУСТАФА ИБИШ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ВЪЗЕЛ кметство: ………………. секция № 008
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БОРЯНА РАЙЧЕВА КРУМОВА
МЛАДЕН ХРИСТОВ ИСАЕВ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СТРАЖНИЦА кметство: ………………. секция № 008
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АДИФЕ БАЙРАМ ДУРМУШ
АЙХАН ИБРАМ РАМАДАН
АЙШЕГЮЛ БАЙРАМ ИБРАМ
БАЙРАМ МЕХМЕД АЛИ
БАЙРЯМ АЛИ ВАТАНСЕВЕР
БАХРИ ФАРИС СЮЛЕЙМАН
БЕРХАН СЕБАХТИН ИБРАМ
ВИЛДАН ИЛЯЗ РАМАДАН
ГЮЛШЕН СЕИДОВА ГЮРАЙ
ГЮРХАН ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
ЕЛФИДЕ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН
ЕМИН ХАЛИЛОВ МУРАДОВ
ЕРГЮН ЛЮТВИЕВ АЛИЕВ
ЕСМЕРАЙ МУСТАФА ШЕН
ИЛИАН ЕМИЛОВ ИЛИАНОВ
ИСМАИЛ ИСМЕТ ХАСАН
КАДРИЕ КАДИРОВА СЮЛЕЙМАН
КАДРИЕ МЕХМЕД АЛИ
ЛЮТВИ АПТИЕВ АЛИЕВ
МЕЛИХА ШАБАН РАМАДАН
МЕХМЕД ЕМИН АЛИ
МУРАД ИБРЯМ МУРАД
МУСТАФА МЮМЮН ИБРАМ
МЮЖГЯН ФИКРИ РАМАДАН
МЮМЮН БАЙРАМ СЮЛЕЙМАН
МЮМЮН САФЕТ МЮМЮН
НАЙМЕ РЕДЖЕБ АЛИ
НАРИЕ ФЕТА АЛИ
НЕБАТ АЛИ ИБРАМ
НУРИЕ ЮСУФ СЮЛЕЙМАН
ПЕДРИЕ ДУРАН АЛИ
РАИФ ЕМИН ДУРМУШ
РАМАДАН МЮМЮН РАМАДАН
РАФЕТ РЕМЗИ РАМАДАН
РАФИЕ МЮМЮН ИСМАИЛ
РЕДЖЕБ МЕХМЕД АЛИ
РИДВАН ЕМИНОВ МУРАДОВ
САМЕТ МЕХМЕД АХМЕД
СВЕТЛА ЛИЛОВА ЕМИЛОВА
СЕБАХТИН РАМАДАН ИБРАМ
СЕБИЛЕ МЮМЮН ЮМИТ
СЕЙХАН ИБРАМ РАМАДАН
СИБЕЛ ВАТАНСЕВЕР
ТАНЯ МИНКОВА ИЛИЯНОВА
ТЕНЗИЛЕ АПТИ СЮЛЕЙМАН
ТЮРКЯН МУСТАФА ШЕН
ФЕТА ЛЮТВИ АПТИ
ХЮСНИЕ МУСТАФОВА МУРАДОВА
ШАБАН МЮМЮН ИБРАМ
ЮСЕИН ФАРИС СЮЛЕЙМАН
ЮСУФ БАЙРАМ СЮЛЕЙМАН

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЖИТНИЦА кметство: ………………. секция № 009
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АСЕН МАРТИНОВ ЯСЕНОВ
БАХТИШЕН ФЕИМ ДУРМУШ
БИРХАН НУРИ КАДИР
ГЮРАЙ ШЕВКИ МЮМЮН
ЕРАЙ ШЕВКИ МЮМЮН
ИСМАИЛ НЕЖДЕТ ХАЛИЛ
МАРТИН ЯСЕНОВ ЯСЕНОВ
МИТАТ ХАЛИБРАМ ХАЛИБРАМ
МЮМЮН РАФЕТ МЮМЮН
МЮМЮН ХАЛИБРАМ ХАЛИБРАМ
РАФЕТ МЮМЮН МЕХМЕД
РЕМЗИЕ РАШИД ХАЛИБРЯМ
РИДВАН РАФЕТ МЮМЮН
САБРИЕ ТАСИМ МЮМЮН
ТЮРКЯН ЮДЖЕТЮРК
ФАХРИ МЕТИН НУРИ
ФЕЙМЕ ШУКРИ МЕХМЕД
ХАБИБЕ РАФЕТ МУСТАФА
ХАЛИБРЯМ СЕЙДАХМЕД ХАЛИБРЯМ
ШЕВКИ АДЕМ МЮМЮН

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ВОДАЧ кметство: ………………. секция № 010
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЮЛДЖАН ФИКРЕТОВА ХАСАНОВА
ГЮЛКИБАР ШАКИР МЮМЮН
МЕХМЕД ФИКРЕТОВ ХАСАНОВ
НЕДЖАТИН РАМАДАНОВ ИСМАИЛОВ
ПЕДРИЕ БЕКИРОВА ХАСАНОВА
РАМАДАН ШАБАН ИСМАИЛ
РЕДЖЕБ САЛИФ МЕСТАН
САЛИХ МЕСТАН МЕСТАН
ФИКРЕТ МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
ШАБАН РАМАДАН ИСМАИЛ
ШЕРИФЕ МЮМЮН МЕСТАН

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БЕЛИ ВИР кметство: ………………. секция № 011
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙЛЯ ЮСУФ АЛИ
АЙТЕН МЮМЮН МУСТАФА
АЙТЕН РАМИС ФЕРАД
АЙХАН АПТИЛЯЗИМ АПТИ
АЙШЕГЮЛ МЕХМЕД НЕДЖИБ
АЛТИНАЙ БАХРИ ШЕН
АПДИКАДИР ЯКУБ КАДИР
АХМЕД ШЮКРИ ЮМЕР
БАЙРИЕ КАДИР ЮМЕР
БАХРИЕ РАМАДАН ЕМИНЧАУШ
БЕЙСИМ ДЖЕВАТИН ЮМЕР
ГАЛЯ АНГЕЛОВА ИСАЕВА
ГЕОРГИ РОСЕНОВ ИСАЕВ
ГЬОНЮЛ ГЮЛЕР
ГЮЛАЕТ РАМАДАН МУРАД
ГЮЛБЕЯЗ ФЕИМ ШЕВИК
ГЮЛВЕР ЗАИД ВАТАНСЕВЕР
ГЮЛСЕН ГЮРСЕЛ БЕКИР
ГЮЛТЕН ГЮРСЕЛ БЕКИР
ГЮЛТЕН РАШИД ОСМАН
ГЮЛФИЗАР БАЙРАМ ЮМЕР
ГЮНАЙ ИБРЯМ НЕДЖИБ
ГЮНГЬОР АПТИЛЯЗИМ МУРАД
ГЮНЕР МУСТАФА ХАЛИЛ
ГЮРСЕЛ ФЕРАД БЕКИР
ДЖЕМ ДЬОНМЕЗ
ДЖЕНГИЗ САЛИМЕХМЕДОВ МЮМЮНОВ
ДЖЮНЕИТ ХАМИД АХМЕД
ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА КОЛАРОВА
ЕМИН БЕЙСИМ МУСТАФА
ЕМИНЕ АХМЕД ЮМЕР
ЕНИС ЕМИН МУСТАФА
ЕНИСЕ ВАТАНСЕВЕР
ЕРВИН ГЮНГЬОР МУРАД
ЕРСАН ЮСУФ АЗИС
ЗЕХРА ХАЛИЛ ОСМАН
ЗИЯВЕТИН РЕДЖЕБ ФЕРАД
ИБРАХИМ РЕДЖЕБ ФЕРАД
МАВИЕ МЮМЮНАЛИ МЮМЮН
МАРИН МАРИНОВ УЗУНОВ
МЕРАЛ ГЮНЕР
МЕСУТ МЮМЮН ЮМЕР
МЕТИН МЮМЮН ОСМАН
МИЛЕНА МАРТИНОВА ШИБИЛОВА
МИРЕМ АХМЕД ЮМЕР
МЛАДЕН СТОЙЧЕВ МЛАДЕНОВ
МУСАВЕТИН РЕДЖЕБ ФЕРАД
МЮМЮНАЛИ ИЗЕТ ХАМЗА
НАДЯ ЯСЕНОВА ОРЛИНОВА
НАЗМИЕ ГЮНГЬОР МУРАД
НАЙМЕ КАДИР ЮМЕР
НЕВИН ЕМИН ФЕРАД
НЕВИН САЛИФ ИСТАНБУЛЛУ
НЕВРИЕ ШАБАНОВА МУРАДОВА
НЕЖДЕТ ИБРЯМ НЕДЖИБ
НЕСРИН ЮСЕИН АХМЕТОГЛУ
НУРДЖАН ЙОЗТЮРК
НУТИЕ МЕХМЕДЕМИН ЙОЗТЮРК
ОРХАН МУСТАФА МУСТАФА
ПЕДРИ ФИКРЕТ ОСМАН
РАДА ГОРАНОВА КОЛЕВА
РАМАДАН ЮСУФ ЮМЕР
РАХИМЕ ФИКРЕТ ОСМАН
РЕДЖЕБ МЕТИН ОСМАН
РЕМЗИ САМИ ЮМЕР
РИДВАН ДУРАН ОСМАН
РОСЕН КАРАМФИЛОВ ИСАЕВ
РУЖДИ ДУРАН ОСМАН
РУМЕН РОСЕНОВ ИСАЕВ
САБИХА МОХАМЕД БЕКИР
САБРИЕ МЕХМЕДАЛИ ЕМИН
САДИЕ ГАЛИБ КАДИР
САИДЕ ФАХРИ РАМАДАН
САМИ НУРИ ЮМЕР
СВЕТЛАНА СТАМЕНОВА АТЕШ
СЕБАХТИН ЛЯТИФ ЕМИН
СЕВДЖАН ОРХАН МУСТАФА
СЕВДИЕ РАМАДАН ИБРАМ
СЕВДИЕ САИД АХМЕД
СЕВИМ МУСТАФОВА МЮМЮНОВА
СЕЙФЕТИН ШЕФКЕТ СЮЛЕЙМАН
СЕЙХАН МУСАВЕТИН ФЕРАД
СЕЛДА ФАХРИ ЮМЕР
СЕЛИМЕ МЮМЮН НЕДЖИБ
СЕМРА ТАХСИНОГЛУ
СНЕЖА ЮЛИЯНОВА СТЕФАНОВА
СТЕФАН СЪБЕВ СТОЯНОВ
СТОЙЧО СЕВЕРИНОВ МЛАДЕНОВ
ТАМАРА МИРАНОВА ФЕРАД
ТУРАН ВАТАНСЕВЕР
ФАТМЕ ЮНУЗ ХАМЗА
ФАХРИ РАМАДАН ЮМЕР
ФЕЙМЕ ГЮНГЬОР МУРАД
ФЕРАД МУРАД ФЕРАД
ФЕРИДЕ АХМЕД ЮМЕР
ФИДАНКА СТОЙЧЕВА МЛАДЕНОВА
ФИКРЕТ ОСМАН ХАЛИЛ
ФИКРИ ШУКРИ ЮМЕР
ФИЛИП СЕВЕРИНОВ ЯНКОВ
ХАЙРИЕ АКИФ ЮМЕР
ХАЛИЛ ХАЛИЛ ХАЛИЛ
ХАМИТ ХАЙРИ АХМЕД
ХАППЕ САЛИ БАЙРЯМ
ХАСИБЕ МЕХМЕДАЛИ ЮСЕИН
ХАСИБЕ ОРХАН КЪРДЖА
ХЮРЮ МУСТАФА ХАЛИЛ
ХЮСНЮ ХРЮСТЕМОВ МУРАДОВ
ШЕНОЛ АХМЕД ЮМЕР
ШЕРИФЕ СЕЙДАЛИ ХАШИМ
ШЕФИЕ ШЕФКЕТ ОСМАН
ШЕХРИ АЛИ МУСТАФА
ШУКРИ ФИКРИ ЮМЕР
ШЮКРИЕ ШАКИРОВА МЮМЮНОВА
ЮСУФ РАМАДАН ЮМЕР

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ДЯДОВСКО кметство: ………………. секция № 012
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙСЕР САЛИ ОСМАН
АЙХАН ФЕИМ МЕХМЕД
АЛИ НЕШЕД ИБРЯМ
БАЙРАМ АДЕМ БЕКИР
ГАЛЯ ФИЛИПОВА ГЮЛСЕРЕН
ГЮЛДЖАН ОРХАН ДАУД
ИГНАТ ИЛИЕВ ЙОСИФОВ
ЛЕЗИЯ НАИМ МЕХМЕД
ЛЕЙЛЯ АЛИ ЮСУФ
МЕТИН АЛИ ИБРЯМ
МИХАИЛ МИНЧЕВ АНГЕЛОВ
МЮМЮН КАДИР АЛИ
ОРХАН РАМАДАН ДАУД
РЕЙХАНЕ НУСИН ДАУД
САФИЕ ФЕРАД МЕХМЕД
СЕБИЛЕ БАЙРАМАЛИ САЛИМ
СЕВГЮЛ РАМАДАНОВА ИСОВА
СЕВДА ИГНАТОВА ЙОСИФОВА
СЕВДАНИЕ САМИ МЕХМЕД
СЕЛЯТИН ФАХРИ ЮСУФ
ФАХРИ РАМАДАН ЮСУФ
ФЕИМ РЕДЖЕБ МЕХМЕД
ХАВНИ МУСА МУСА
ХАЙРИЕ АПДУРАИМ АЛИ
ХАМИДЕ ХАСАН БЕКИР
ХРИСТИНА СЕВЕРИНОВА ЙОСИФОВА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ДАСКАЛОВО кметство: ………………. секция № 013
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНА ХРИСТОВА КАРАКАШЕВА
БАЙЗИТ БЕЙТУЛА ШАКИР
БЕХЧЕД СЕВЕРИМОВ КАРАКАШЕВ
БИРСЕН ТОМИСЛАВОВА КИРИЛОВА
ГЮЛТЕН РАМАДАН ШАКИР
ГЮЛФЕРИЕ РЮСТЕМ САЛИ
ДЖАНАН ЕРДУВАН ШАКИР
ДЖЕНГИС ХАЗМИ ВЕЛИ
ЕЛФИЕ АЛИ МУСА
ЕМИЛ ФИДАНОВ КАРАКАШЕВ
ЕРДЖАН РАМИ КЯМИЛ
ЕРДУВАН САДУЛА ШАКИР
ЕРОЛ ФИКРЕТ ОСМАН
ЗЕЛИХА ФАРИТДИН МУСА
ИСМЕТ ДУРСУН ДЖЕЛИЛ
ЛЮТФИ ТОМИСЛАВОВ КИРИЛОВ
МАРИНА РАДАНОВА КАРАКАШЕВА
МЕХМЕД КЯЗИМ МЕХМЕДАЛИ
НАДРИ ТАЛИБ МУСА
НЕВРИЕ БАЙРАМ МУСА
РЕДЖЕБ БАЙЗИТ ШАКИР
РЕФИЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕДАЛИ
РОСИЦА СЕВЕРИНОВА КАРАКАШЕВА
САДЕГЮЛ ЮСЕИН АЙДОГАН
САЛИХ ЙОЗТЮРК
СЕВГИНАР ФАХРИ ШАКИР
СЕВДА ТАНЕВА ХРИСТОВА
СЕВДИЕ РАМАДАН МУСА
СЕВЕРИН БЕНЧЕВ КАРАКАШЕВ
СЕЛБИЕ ДУРМУШ РАМАДАН
СИЛВЕНА СЪБЕВА ЙОЗТЮРК
СИМЕОН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН ЕМИЛОВ КАРАКАШЕВ
ТАЛИБ АПТУРАХИМ МУСА
ФАРИТДИН САЛИФ МУСА
ФАХРИ САЛИФ МУСА
ФИКРЕТ ШЕРИФ ОСМАН

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.КАНЯК кметство: ………………. секция № 014
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЮЛДЖАН САЛИБРЯМ РАМАДАН
ДЖЕМИЛЕ ФЕИМ РАМАДАН
МЮРСЕН РАФЕТ ОСМАН
РЕДЖЕБ СЕЙДАХМЕД СЕЙДАХМЕД
РЕМЗИЕ ЮСЕИНОВА КАСИМОВА
РЕСМИЕ ДУРМУШАЛИ СЕЙДАХМЕД
САЛИБРЯМ МЕХМЕД РАМАДАН
САЛИБРЯМ ШАБАНОВ КАСИМОВ
СЕВГИН САЛИБРЯМ РАМАДАН
СЕВГЮЛ ШАБАН ИЛЯЗ
ХАЯТИН ШАБАН МЕХМЕД
ЮСЕИН РАМАДАН СЮЛЕЙМАН

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЯВОРОВО кметство: ………………. секция № 015
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АВНИ ВЕХБИЕВ РУФАДОВ
АДНАН ТАХИРОВ ОСМАНОВ
АЙХАН ТАХИРОВ ОСМАНОВ
АКИФ МУСТАФА МЕХМЕД
АЛПЕР РАСИМ РАСИМ
АНДРЕЙ ЛЕВЕНОВ ОГНЯНОВ
БАКИ ТАХИР РУФАТ
БЕДРИ НЕШАД БАЙРАМ
ГИНА ДИМИТРОВА СЮЛЮКОВА
ЕЛЕНА ЕМИЛОВА ЙОЗЛЕМ
КАТЕРИНА САМУИЛОВА СОЛАКОВА
ЛЕВЕН МАРТИНОВ ОГНЯНОВ
МЕЛИХА БЕЙСИМ ОСМАН
МЕСРУ КАДИР ОСМАН
МИЛЕН КАРАМФИЛОВ МАРТИНОВ
МУСТАФА АКИФ МЕХМЕД
НЕБИЕ ЮСЕИН ОСМАН
НЕЖЛА КАДИР МЮМЮН
НЕРИМАН КАДИР МЮМЮН
РАМАДАН АЛИЕВ ИСМАИЛОВ
РАСИМ ФЕРАД РАСИМ
САДИЕ ЮЗЕИР РАСИМ
СВЕТЛА БИСЕРОВА ОГНЯНОВА
СЕЛВЕР АПТУЛА МЕХМЕД
СЕЛЯХИТИН ХАЛИМ ЮСЕИН
ФЕИМ ДУРМУШАЛИ ЕМУРЛА
ХЮРЮ ЮСЕИН ОСМАН
ЮЗЕИР РАСИМ РАСИМ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.МИНЗУХАР кметство: ………………. секция № 017
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЗИЗЕ ХАКЪ ШЕРИФ
АЗИМЕ ЧАГЛАР
АЙДЪН РАИМ РАМАДАН
АЙЛИН АХМЕД ШЕРИФ
АЛЕЙТИН ЛЮТВИ БЕКИР
АЛИ ИЛЯЗ ШЕРИФ
АНА МИТЕВА ЙОСИФОВА
АНКА ХРИСТОВА НАУМОВА
АНШЕ ВИДАЕТ ГЮНЕШ
АРЗА АХМЕД СЮЛЕЙМАН
АРИФ МЮМЮН МЮМЮН
АХМЕД МЮЗЕЙТИН МУРАД
БАЙРАМ КЯЗИМ ШЕФКИ
БАЙРАМ ЮСУФ САДУЛА
БЕЙХАН РЕМЗИ МЕХМЕД
БЕКИР МУСТАФА МУСТАФА
ВАСИЕ АДЕМ МЕСТАН
ВЕЖДИ НИАЗИ ШАБАН
ВЕХБИ АПТИ БЕКИР
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ НАУМОВ
ГЮЛБАХАР РАМАДАН САДУЛА
ГЮЛНАЗ ХАЛИЛ РАМАДАН
ГЮЛСЕВ РЕМЗИ АЛИ
ГЮЛСЕР АРИФ САБРИ
ГЮЛСЕР АХМЕД МУРАД
ГЮЛШЕН РАХЪК ЙЪЛДЪЗ
ГЮЛЮМСЕР МЮМЮНАЛИ КАДЪОГЛУ
ГЮНАЙ ХАЛИБРЯМ ОСМАН
ДЕМЕТ ЧАГЛАР
ДУРМУШАЛИ ВЕЛИ НАИМ
ЕВГИНАР ВЕЛИ БАШАРАН
ЕМИЛИЯ РАШКОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИН ЕМИН АЛИ
ЕМИН САЛИ АЛИ
ЕРДУАН ХАШИМ ЮМЕР
ЕРСИН РЕДЖЕБ ШЕРИФ
ЕСРА ЮСЕИН АЛИ
ЗЕКИЕ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
ЗИНЕБ МЮМЮН ЮСЕИН
КАДРИЕ МУСТАФА РАМАДАН
КАДРИЕ ФЕРАТ БЕКИР
КАДРИЕ ХЮСНИ МУСТАФА
КАЛБИЕ ИСМАИЛ НАИМ
КАЛБИЕ ХАБИБ ИБРЯМ
КАЛБИЕ ШАБАН ЮМЕР
КРИСТИН РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
МЕДАЕТ ИЗЕТ ШЕРИФ
МЕЛЕКБЕР ХАСАН ЮЗЕИР
МЕТИН ФАИК ЮМЕР
МЕХМЕД ФИКРИ МЕХМЕД
МУЗАФЕР ЗИХНИ САДУЛА
МУКАТТЕС МЕХМЕД САДУЛА
МЮДЖЕТИН АЛИ ШЕРИФ
МЮЗИЕТИН ХАШИМ МУРАД
МЮМЮН БЕЙСИМ МЮМЮН
МЮМЮН МЮМЮН КЕРИМ
МЮМЮНЕ МЮМЮН МЮМЮН
МЮСЛЮМ АПТИ СЮЛЕЙМАН
НАИМ ДУРМУШАЛИ НАИМ
НАСЪФ РАМАДАН САДУЛА
НЕЖЛА РЕДЖЕБ ШЕРИФ
НЕСИБЕ АПТИ ЮМЕР
НЕФИДЕ ХАСАН ШЕРИФ
НИХАТ АЛЕЙТИН БЕКИР
НУРТЕН САЛИ МЕХМЕД
ПЕДРИЕ МЮМЮН АЛИ
РАМАДАН МЮМЮН ФЕРАД
РАМАДАН ЮСУФ САДУЛА
РАМИ МЮМЮН ОСМАН
РАМИ РАМАДАН СЮЛЕЙМАН
РЕДЖЕБ АЛИ ШЕРИФ
РЕМЗИ МЮМЮН РАМАДАН
РЕМЗИ РАМИ РАМАДАН
РЕМЗИ ТЕФИК МЕХМЕТ
РУМЕН НАУМОВ БЕКЯРОВ
САБРИЕ МАХМУД ШЕРИФ
САЛИХА САЛИ РАМАДАН
САМИР МЮМЮН КЕРИМ
СЕБАТ ВЕХБИ МУТЛУ
СЕВГИН МЮМЮН КЕРИМ
СЕВГИНАР САДЪК АЛИ
СЕВДЖАН САЛИМ ЮНАЛ
СЕВЕРИНА НАУМОВА ШЕН
СЕЙФИТИН АЛИ ШЕРИФ
СЕЛЯМИ РАХМИ СЮЛЕЙМАН
СЕМРА ЕМИН АЛИ
СЕНИЕ АРИФ МЮМЮН
СИЛВИЯ МИТКОВА СТОЯНОВА
ТАСИМ АЛИ МУСТАФА
ТАСИМ АХМЕД МУСТАФА
ТЕВФИК ЧЕТИН
ТЮРКЯН БАЙРАМ МЮМЮН
ФАИК ФАРТИН САДУЛА
ФАТМЕ ЮСЕИН БЕКИР
ФЕЙЗИ БЕКИР МЮМЮН
ФЕРИЗЕ АХМЕД ФЕРАД
ФИКРЕТ ИЗЕТ ХЮСНИ
ФИКРИ МЕХМЕД БЕКИР
ФИКРИ ТАСИМ АЛИ
ХАКИМЕ РЕДЖЕБ САДУЛА
ХАКЪ МЮДЖЕТИН ШЕРИФ
ХАНИФЕ САБРИ ИБРЯМ
ХАФИЗЕ МЕХМЕД АПТИ
ХАФИЗЕ ХАШИМ ГАЗИ
ХЮРЮ ШЕВКЕТ КЕРИМ
ШЕРИФЕ ВЕЛЯТИН МУСТАФА
ШЕФИЕ ТАСИМ ШЕФКИ
ЮКСЕЛ МЮМЮН МУСТАФА
ЮМЮГЮЛ РАМАДАН БЕКИР
ЮСЕИН АЛИ ШЕРИФ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ПЕТЕЛОВО кметство: ………………. секция № 018
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛИ МУСТАН МЕСТАН
АРИФ МУСТАФА МУСТАФА
БИЛЯН РАДОСЛАВОВ МАНОЛОВ
ГЮЛЗАДЕ ТАСИМ МЕХМЕД
ГЮРДЖАН ТАСИМ РАСИМ
ЕМИНЕ КЕРИМ КЕРИМ
ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ХАСАН
ЗЕЙНЕБ БЕЙТУЛА ЮСЕИН
ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЯНОВ
КАТЯ МЛАДЕНОВА СЕВЕРИНОВА
МЕРДИЕ ЮСЕИН МЕХМЕД
МЕРТ ВАТАНСЕВЕР
НАДЕЖДА МЛАДЕНОВА ИЛИЯНОВА
РЕДЖЕБ МЮМЮН ХАСАН
САНИЕ РЕДЖЕБ ТОКАЙ
СЕЛИМЕ МЮМЮН ЙОЗЕН
ФАРИТИН МЮМЮН МЕХМЕД

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЛЯСКОВО кметство: ………………. секция № 019
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕЙТИН ЕМИН БЕКИР
АРИФ РАМАДАН ЮСЕИН
АРИФ ШИНАСИ РЕДЖЕБ
ГЮЛБАХАР ЗИНАЛ АХМЕД
ГЮЛТЕН МУСТАФА ХРИСТОВА
ГЮЛШЕН ЮМЕР ЮСЕИН
ЕМБИЕ САЛИБРЯМ КАХРАМАН
ЕМИЛ ЯСЕНОВ ЙОСИФОВ
ЕМИНЕ ЮСЕИН ХАЛИМ
ЕРГЮН ГАЛИБ АХМЕД
ЗЕЛИХА ЮСУФ АХМЕД
ИБРАХИМ САДУЛА РЕДЖЕБ
ИЛМИЯЗ МУРАД ЮСЕИН
КАДРИЕ МУСТАФА ЮРТСЕВЕР
КАДРИЕ ФЕИМ РЕДЖЕБ
КАДРИЕ ХАСАН МЮМЮН
КЕРИМ ХАЛИБРЯМ БЕКИР
КЕРИМЕ САЛИФ АХМЕД
МУСТЕЖИБ САДУЛА ШАКИР
МЮМЮНАЛИ ЕМИН МЮМЮН
НАЙМЕ КАДИР КАДИР
НЕБИБЕ БЕКИР МЮМЮН
РАЙМЕ ФИКРЕТ ШАКИР
РАМАДАН МЕХМЕДАЛИ АХМЕД
РАМАДАН ФЕЙЗУЛА САДУЛА
САБРИЕ САДУЛА ХАЛИМ
СЕЗГИН ФАИК ХАЛИМ
СЕЛЧУК ХАЛИБРЯМ БЕКИР
СЕЛЯЙТИН ЕМИН ЮСЕИН
СИЛВАНА ФИЛЬОВА ЙОСИФОВА
СТЕФКА ЮЛИЯНОВА ИВАНОВА
ФАИК ФАИК ХАЛИМ
ФАТМЕ РАМАДАН РЕДЖЕБ
ФЕТИЕ ЮМЕР БЕКИР
ХАЛИБРЯМ КЕРИМ БЕКИР
ШЕНЕР ИБРАХИМ РЕДЖЕБ
ШЕНОЛ ШИНАСИ РЕДЖЕБ
ШИНАСИ АРИФ РЕДЖЕБ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ГАБРОВО кметство: ………………. секция № 020
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙЛЯН РАМАДАН ЖЕЛЕВА
АЙХАН МЮМЮНАЛИ МЮМЮН
АПТУЛА МЮМЮН АПТУЛА
АХМЕД ЯШАР МУСА
БОЖИДАР ЗЛАТАНОВ КОЛЕВ
ГЕРАСИМ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ГЮЛГАДЪН САЛИМ ДЕРИДЖИОГЛУ
ГЮЛДЖАН АПТУЛА РАМАДАН
ДЖЕВРИЕ САБАХАТИН ДЖАБИР
ЕМРАН МЕСТАНЛЪ
ЕРАЙ РАМАДАН РЮСТЕМ
ЕРДЖАН РЕДЖЕБ ЮМЕР
ЕРХАН РЕДЖЕБ ЮМЕР
ЗЛАТАН БОЖИДАРОВ ЗЛАТАНОВ
ЙЪЛДЪЗ ФЕЙЗУЛА АЛИ
КАДИР ШЕВКЕТ АЛИ
КЪЙМЕТ МЮМЮН ХАЛИЛ
МЕЛИХАТ ЕМИН САЛИ
МЕРГЮЛ ДЖАФЕР КОРКМАЗ
МИЛЕНА МИТРЕВА АСЕНОВА
МУСТАФА МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН
МЮМЮН МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
МЮМЮН САИМ НУРИ
МЮМЮНАЛИ МЮМЮН МЮМЮН
НЕБИЕ КАДИР АЛИ
НУРИЕ ШЕРИФ ХРЮСТЕМ
РАДАН ИЛИЕВ АСЕНОВ
РАМАДАН МЮМЮНАЛИ ХРЮСТЕМ
РАФИКА ХАШИМ МЮМЮН
РАХМИ ХАЛИМ САЛИМ
РЕДЖЕБ ЕРДЖАН ЮМЕР
РЕМЗИЕ РАМАДАН ШАБАН
РОЗА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
СЕВЕРИН МИЛЕНОВ АСЕНОВ
СЕЙДЖАН ДЖЕМИЛ ЙОЗТЮРК
СЕЛЧУК ХАЛИЛ ЕСАД
СИБИЛ МИЛЕНОВ АСЕНОВ
СОНЯ МИЛЕНОВА АНГЕЛОВА
СТОЙНА ЯСЕНОВА КОЛЕВА
ФАХРИ ШАБАН РАМАДАН
ФЕИМ МЮМЮН ЮЗЕИР
ФЕЙМЕ СЮЛЕЙМАН ЮМЕР
ФЕЙМЕ ШЮКРИ АПТУЛА
ФЕРДАНЕ КАСИМ ДЖАБИР
ШАБАН ЯСЕР СЕЙДАЛИ
ШАЗИЕ ОРХАН ХАЛИЛ
ШЕНГЮЛ ШАБАН МЕХМЕД
ЮМЕР МЮМЮНАЛИ МЮМЮН
ЮСЕИН МУСТАФА АЛИ
ЯСЕР СЕЙДАЛИ САЛИ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.КОМУНИГА кметство: ………………. секция № 021
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БЕЙТУЛА РУЖЕТИН ШАБАН
ВАЛЕРИ ТРИФОНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛКА БОЯНОВА МАРИНОВА
ГАЛИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА
ГАНИМЕ ШАБАН ШАКИР
ГЮЛДЖАН ЕНВЕР АКИФ
ГЮЛЛЮ МЕХМЕД КЕРИМ
ГЮЛНИХАЛ САМИ МЕХМЕТ
ЕЛИН МИНЧЕВ ЧАВДАРОВ
ЕМИНЕ НАИМ ФАИК
ЕНВЕР ТАСИМ АКИФ
ЕРГЮН АПТИКЕРИМОВ РУШЕДОВ
ИКБАЛ РАСИМ РЕДЖЕБ
ИСМИНАС ЕМИН РАМАДАН
ЙЪЛДЪЗАЙ РАМАДАН МУСТАФА
КЯМУРАН МЮМЮНАЛИ РАМИС
МИРЯНА РАДАНОВА РАДИЛОВА
МОМЧИЛ СЪБЕВ МОМЧИЛОВ
МОНИКА МОМЧИЛОВА МОМЧИЛОВА
МЮНЮР АЛИ МУСТАФА
НАРГИС ЕШРЕФОВА ОСМАНДЖИКОГЛУ
НЕРИМАН ЕМИН РАСИМ
НУРТИН ЛЮТВИ МУСТАФА
НУФЕЛ ТАСИМ АКИФ
РАЛИЦА ЕМИЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
РАМАДАН ТЕФИК РЕДЖЕБ
РАМАДАН ШЕВКЕД НЕШАД
РАМИС ЮСУФ МЕХМЕТ
РАСИМ РАСИМОВ ШЕВКЕДОВ
РАФИЕ РИЗА ЮСЕИН
РЕЙХАН РАМАДАНОВ НЕШАДОВ
РОСИЦА РАДЕВА КОЛЕВА
САЛИМЕХМЕД АСАНЪШЪК САЛИМ
САФЕТ ШАБАН РАСИМ
СВЕТЛА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
СЕЛБИЕ БЕКИР АКИФ
СЕЛВЕР ШАБАН МУСТАФА
СЕЛМАН ХАЛИЛ УСЛУ
СЕМРА САФЕТ ЮМЕР
СЛАДУН ТАШИНОВ РАДИЛОВ
ТАСИМ ЕНВЕР АКИФ
ТУРГУТ ЮЗКАН
ХАБИЛ ДОГАН
ХАЙРИЙЕ КАХРАМАН
ХАСИНЕ ЕНВЕР ЙОЗКАН КЬОСЕ
ХРИСТИНА ЛАТУНОВА ТАСЕВА
ШАБАН РАМАДАН РЕДЖЕБ
ШАФЕР ИБРЯМ РЕДЖЕБ
ЮКСЕЛ БАЙРЯМ ЮСЕИН
ЮМЮ ДУРАН АКИФ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.КОМУНИГА кметство: ………………. секция № 022
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЮЛЕР РАМАДАН ХАШИМ
ЗЮБЮШ ДЖЕМАЛ ХАЛИБРЯМ
РАМАДАН РАСИМ ХАШИМ
РАСИМ РАМАДАН ХАШИМ
РЕДЖЕБ ИБРЯМ ХАЛИБРЯМ
СЕЛБИЕ ШАКИР ХАШИМ
ФИРДЕС РУФАД АЛИ
ШАБАН ЮСУФ МЮМЮН
ШАЗИЕ ХАСАН МЮМЮН

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.НОВОСЕЛИЩЕ кметство: ………………. секция № 023
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
НЕРИМАН БЕЙСИМ КАЛЕ
РАМАДАН ДУРМУШАЛИ ШАКИР
РЮШТЮ ВАТАНСЕВЕР
ШАБАН НАИМ АЛИМЕХМЕД

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЧЕРНА НИВА кметство: ………………. секция № 023
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙСЕР БАЙРАМАЛИ АДАЛЪ
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ РАЙКОВ
АНА ХРИСТОВА ЕМИЛОВА
БАЙРАМ ИБАДУЛА РАХИМ
ДУРДУГЮЛ САДУЛА ИДРИЗ
НЕФИЕ ЕМИН ХАДЖЪОГЛУ
НИЛГЮН ФАХРЕТИН ЕМИН
САЛИ ЕМИН ИДРИЗ
ЮМЮГЮЛ ЯШАР АЛИ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БАКАЛИТЕ кметство: ………………. секция № 024
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
РАБИА ГЮЛЕР
САБИНА РАДОСЛАВОВА ГЮЛЕР
СЕЛАХАДИН ЕМРУЛА РЕДЖЕБ
ХАЙРИЕ ХАСАН РЕДЖЕБ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БОСИЛИЦА кметство: ………………. секция № 024
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
МЮМЮН ОСМАНОВ МЮМЮНОВ
ХАТИДЖЕ АРИФ БАХАР

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.РУСАЛИНА кметство: ………………. секция № 024
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕРГИН ФИЛИПОВ РАФАИЛОВ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.НЕБЕСКА кметство: ………………. секция № 025
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
БЕХИЕ РАСИМ МЮМЮН
ДЖАМАТИН МЮМЮН МЮМЮН
ДЖЕМИЛ МЮМЮН КАСИМ
ИЛМИЯ ШАБАН ЧЕЛИК
КАСИМ ДЖЕМИЛ КАСИМ
НАДЯ МИЛЕВА АТАНАСОВА
СЪЛЗА БРАЙКОВА МИНКОВА
ХАЛИЛ ДЖЕМИЛ КАСИМ
ХАСИНЕ САЛИ КАСИМ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СОКОЛИТЕ кметство: ………………. секция № 025
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
МЕХМЕД МЕХМЕД АПТИКАДИР
НАИМ НАИМ МУСТАФА
ФАТМЕ МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.СРЕДСКА кметство: ………………. секция № 025
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙСЕЛ ФЕЙЗИ МЕХМЕД
ИСМЕТ ИСМАИЛ МЕХМЕД
ФИДАНА ИВОВА ЙОЗТЮРК

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.БЕЗВОДНО кметство: ………………. секция № 026
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
СНЕЖАНА ЩИЛЯНОВА МАРИНОВА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ПАНИЧКОВО кметство: ………………. секция № 027
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЙНУР ХАСАН АЛИ
АХМЕД ШАБАН ДУРМУШ
БЕЛГИН ФАХРИ ИДРИЗ
БЕНЕР МУРАД МУСТАФА
БИРОЛ ФАХРИ ИДРИЗ
ВЕЛИ ФАХРИ ИДРИЗ
ЕЛМАЗ АХМЕД ИДРИЗ
ЕРДУАН КЯЗИМ МЕХМЕД
ЗИЯ МЕХМЕД ЗИЯ
ИБРАХИМ АЙНУР ХАСАН
ИРИНА САНДЕВА ЕМИЛОВА
КАДРИЯ САЛИФ КЯМИЛ
КЕМАЛ ФЕРАД БЕКИР
ЛЕЙЛА ХАЛИБРЯМ МУНДЖУЛУ
МЕХМЕД ЗИЯ КЯМИЛ
МЮМЮН АЗИС АЗИС
НАЗЛЪ АЙНУР МУНДЖУЛУ
РОСИЦА АСЕНОВА БАЛКАН
РУШЕД ШЮКРЮ МАХМУД
САЛИ МЮМЮН АЛИ
ФАХРИ ВЕЛИ ИДРИЗ
ФЕХИМЕ РЕМЗИ ШЕН
ФИКРИНАЗ БАСРИ МЮМЮН
ШАБАН АХМЕД ДУРМУШ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.НОЧЕВО кметство: ………………. секция № 029
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
КЯНИЕ РАМАДАН МУСТАФА
СЕЙХАН ФАИК МУСТАФА
ФАИК ШАКИР МУСТАФА

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.КАБЛЕШКОВО кметство: ………………. секция № 030
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛТЪНАЙ ХАЛИЛ ГЮНЕШ
АНИФЕ МЕХМЕДАЛИ ШЕФКЕТ
АНТОАНЕТА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
БАХРЕТИН САКЪБ САДУЛА
БАХТИЯР ШАБАН ШЕФКЕТ
БОРЯН ИВАНОВ КАБЛЕШКОВ
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ФЕДОТОВА
ГЮЛШЕН КАДИР КОДЖААЛИ
ЕЛИФ АКАР
ИСМАИЛ РЕШАД МЮМЮН
КАТЕРИНА СТЕФАНОВА СЕВЕРИНОВА
КРАСИМ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
МИНЧО НЕШЕВ МЕРДЖАНОВ
РАМАДАН САДУЛА ФИДАЕТ
РЕЙХАНЕ КАДИР РЮСТЕМ
САКЪБ САДУЛА ОСМАН
СЕВГИНАР МЮСЛЮМОВА ИБИШЕВА
СЕВДИЕ РАСИМ УЛУСОЙ
СТЕФАН АЛДИНОВ СЕВЕРИНОВ
ТЮРКЯН АХМЕД ЙЪЛМАЗ
ФАНИ АЛЕКСИЕВА МАРИНОВА
ФАТМЕГЮЛ РАМАДАН ОСМАН
ФЕТИЕ МЕХМЕДАЛИ САДУЛА
ХАКИМЕ ХАЛИБРЯМОВА ИСМАИЛОВА
ШИРИН САКЪБ ОСМАН
ШУКРИ МЮМЮН ШУКРИ

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област КЪРДЖАЛИ, община ЧЕРНООЧЕНЕ,
населено място С.ЯБЪЛЧЕНИ кметство: ………………. секция № 030
адрес на избирателна секция: ………………………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ РОМАНОВ
АНШЕ РАМИ ХАСАН
АНШЕ ФЕРАД ЮСУФ
ЕВТИМ БУРАНОВ РУМЕНОВ
ЖАНЕТА АСЕНОВА МИТЕВА
ИНДЖИСЕР ЮЗЕИР МАХМУД
КАЛБИЕ ОСМАН МАНАФ
КРЕМЕНА МИЛЕВА ТОДОРОВА
МАРИН ИСКРЕНОВ ТОДОРОВ
МАРТИН БОРЯНОВ ЙОСИФОВ
МИЛЕН НЕШЕВ АСЕНОВ
МЮЗИЕН ДУРАН ХАСАН
НЕСИЕ АЗИС ХАЙРУЛА
НУРДЖИХАН МЮМЮН ЧАВУШОГЛУ
РАДАН ИСКРЕНОВ ТОДОРОВ
РЕМЗИЕ ЮСУФ ХАЛИЛ
СЕБАХАТИН ХАСАН АХМЕД
СЕИТ ЮКСЕЛОВ АЛИОСМАНОВ
СЕИТАЛИ ЮКСЕЛОВ АЛИОСМАНОВ
СУЗАНА ДИМИТРОВА РУМЕНОВА
ХАСАН АХМЕД АХМЕД
ШАБАН МЮМЮН МУСТАФА
ШЮКРИЕ СЕИДАЛИЕВА АЛИОСМАНОВА
ЮКСЕЛ ДУРМУШАЛИЕВ АЛИОСМАНОВ