Нови паркоместа решават проблема със задръстванията в Черноочене

Новини

Изграждането на нови паркоместа ще реши проблема с периодичните задръствания в центъра на Черноочене, съобщи кметът на общината Айдън Осман. Той поясни, че започва полагането на асфалтовата настилка след приключилия проект за изгаждане на резервен отводнителен канал. По този начин ще има възможност жителите и гостите на Черноочене да паркират автомобилите си в участъка от джамията до пазара за селскостопански продукти.
Аварийният отводнителен канал е продължение на приключилия голям проект за благоустрояване и покриване на участък от дерето в общинския център
Така се дава възможност при аварийна ситуации резервния канал поема прииждащите води при обилни валежи и снеготопене, каза още Айдън Осман. Той допълни, че чрез реализиране на проекта Община Черноочене на практика ще се предотвратят евентуални наводнявания в централната част на селото.
Средствата за реализиране на големия проект са отпуснати по схема ВG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в малки общини” от Оперативна програма „Регионално развитие” на Европейски фонд за регионална развитие.
Проектът е реализиран на два етапа. С първия е покрито част от дерето с готови мостови конструкции, върху които е положена земна маса. С втория етап е изградена откритата част с малко и голямо кюне.