Покана

Бюджет и финанси, Съобщения

На 24.08.2023 година от 14:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Черноочене за 2023 година.
На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене, Кметът на ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ кани всички жителите на общината, които проявяват интерес за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2023.
Писмени предложения за Бюджет 2023г. на Община Черноочене могат да се направят в деловодството на общината или на следните електронни адреси: obshtina_chernoochene@abv.bg и fsd_obshtina_chernoochene@abv.bg до 23.08.2023 г.

16.08.2023 година