ПРОГРАМА

Програми и стратегии

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПРЕЗ 2012 г.

/Приета с Решение №08 от 26.01.12 г. на ОбС – с. Черноочене, доп. с Решение №13/14.02.12 г., доп. с Решение №31/05.04.12 г, доп. с Решение №46/09.05.12 г, доп. с Решение №60/19.06.12 г.,/ доп. с Решение № 80/24.07.12 г./,
доп. с Решение № 93/12.09.12 г./, доп. с Решение № 103/18.10.12 г./, доп. с Решение № 112/02.11.12 г./, доп. с Решение № 116/ 26.11.2012 год. доп. с Решение № 122/03.12.2012 год. . доп. с Решение № 129/18.12.2012 год.

programa