НАРЕДБА №2

Наредби

за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене
Приета с Решение №01/14.02.08 г., изм. и доп. с Решение №6/29.01.09 г., изм. и доп. с Решение №04/28.01.10 г.,изм. и доп. с Решение №07/27.01.11 г,. изм. с Решение №125/18.12.12

naredba2