Покана

Референдум

До местните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 41-то Народно събрание и Европейския парламент и Инициативен комитет по чч. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС

На основание чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс