Обявление

Съобщения

В изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от НАРЕДБА № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, определените лица от общинска администрация – Черноочене, които ще участват при преброяването на безстопанствените кучета на територията на община Черноочене са :

1. Фикри Бекир
​ 2. Гюнгьор Алиосман
3. Шабан Садула
4. Гюрджан Аптула