Започна финалната фаза на пътя за село Бакалите

Новини

Кметът на община Черноочене Айдън Осман откри строителна площадка на дългоочаквана придобивка. Направена е първа копка за изграждане на отсечката от село Бакалите до разклона на пътя от град Кърджали до язовир „Боровица“. Обновяването на пътя се извършва с общински средства.
На откриването на обекта присъстваха председателят на Общински съвет – Черноочене Бедрие Газиюмер, представители на общинското ръководство, изпълнителя, строителния надзор, местни жители и други. След почистване на водостоците и канавките край трасето, полагане на чакъл и изграждане на прилежащата пътна инфраструктура ще се положи асфалт.
„Пътят беше в лошо състояние и компрометирани габарити. Налагаше се вземането на временни решения“, отбеляза Айдън Осман. Той допълни, че поради краткото трасе пътят усилено се ползва от туристи от страната, а финализирането ще съживи туризма в района.
„Радвам се, че успяхме да намерим средства и да изградим този жизнено важен обект“, заяви Айдън Осман.
Кметът на село Бакалите Реджеб Реджеб благодари на ръководството на община Черноочене за реализирането на проекта и поетите ангажименти.
С реализирането на дейностите ще бъде завършен последния етап от пътя между селата Габрово – Ново селище – Босилица – връзката за яз. „Боровица“. Преди няколко години е положен асфалт по 2,4-километров път между селата Босилица и Бакалите.
Кметът на община Черноочене Айдън Осман съобщи още, че усилено продължава плановото извършване на цялостно благоустрояване и частични ремонтни дейности по общинската пътна и улична мрежа на населените места. След огледи, направени от специалисти, срещи с кметовете на населените места и заявени нужди от местното население, са набелязани приоритетните обекти.
Дейностите ще продължат с полагане на асфалт по компрометираните участъци на общинската мрежа и улиците на селата.
Айдън Осман подчерта, че рехабилитацията на пътищата е една от стратегическите и дългосрочни цели за развитие, насочени към създаване на условия за живот, които да превърнат общината в предпочитано място за живеене и реализация.
Исмет ИСМАИЛ