Бивши жители на Мурга организираха земляческа среща-мевлид

Новини

Бившите жители на чернооченското село Мурга организираха традиционна земляческа среща с молитва за здраве и берекет в местността „Кара тепе“ в близост до обезлюденото населено място.  Организаторите положиха сериозни усилия, за да се съберат хора от различни краища на страната и чужбина.

На присъстващите беше раздаден традиционен курбан, който беше подготвен от известния в района готвач от село Паничково 70-годишният бай Шабан и неговите помощници.

По традиция срещата-мевлид се провежда под високия връх „Каратепе“. Тя бе вълнуваща за всички гости и наследници на махалите на село Мурга където навремето е имало училище и джамия.

Днес в двете махали живеят само две семейства, които се препитават с животновъдство. Присъстващите обиколиха селото, натъжиха се пред руините на срутените къщи.

Пуст и безлюден, но безкрайно красив е районът на чернооченското село Мурга. То е отдалечено и обезлюдено още в средата на миналия век и само няколко от къщите все още са сравнително запазени. Сега тишината се заглушава само от скърцащите греди при ветровито време на полуразрушените къщи.

За всеки, решил да се впусне в предизвикателството през есента интерес ще представлява, една от най-грандиозните забележителности в Източните Родопи, трудно достъпната Оглан кая. Тя има височината около 40 метра и формата на забита в земята бухалка и се намира край дивата долина на река Карамандере. Оприличавана е и на гигантска статуя с форма на човешко лице, изправена над реката.

Местните разказват различни легенди за нея и, че в превод името на Оглан кая означава скалата „Дете“. За да достигнете до Оглан кая е необходимо да потеглите от чернооченското село Паничково. Пътят е дълъг няколко километра и е добре да се измине с високопроходим автомобил. Пътеката за Оглан кая слиза надолу по хълма след селото.

Исмет ИСМАИЛ