Общинари в Черноочене придобиха знания за превантивни мерки при аварии

Новини

Обучение за необходими превантивни и защитни мерки, начини за поведение и действие при бедствия се проведе днес в залата на Народно читалище „Пробуда 1952“ в Черноочене. Старши инспектор Селяхтин Юсеин, началник на група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ и инспектор Пламен Цепенишев, инструктор по „Защита на населението“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали  запознаха служителите на общинска администрация Черноочене с различните видове бедствия, причините за тяхното възникване и предупреждение и оповестяване при извънредни ситуации.

От важно значение е съзнателното и организирано поведение при такива ситуации, подчертаха обучителите.

Целта ни е подобряване на взаимодействието между различните институции, създаване организация на работа и мерки за безопасност при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и др., казаха от Община Черноочене. От местната администрация припомниха, че през 2016 г. е сформирано Доброволно формирование „Черноочене – 2016“, което активно участва в предотвратяване на възникнали бедствия, предимно пожари.

Чести са и тактико-практическите обучения на територията на община Черноочене, между отделните части на единната спасителна система. За пример посочиха, че в края на 2021 г. е направена демонстрация за спасяване на „пострадал“ турист в пресечена местност с използване на алпийски способи и оказване на първа долекарска помощ, от спасители и доброволци в местността „Пармак кая“ в землището на чернооченското село Ночево. Акцията беше съвместна инициатива на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Кърджали, Доброволно формирование „Черноочене – 2016 г.” към Община Черноочене и Общинската организация на Български Червен кръст.

Исмет ИСМАИЛ