Традицията „мартъфал“ се възражда в района на Черноочене

Новини

Една вековна традиция, която от години продължава и в Чернооченско, през последните години набира все по-голяма жизненост. Така е и в Пряпорец, едно от най-динамично развиващите се села в района.

В късните следобедни часове на 5 май млади момичета носят голяма посуда от врата на врата. Жените, които искат да научат късмета на дъщерите и синовете си, са помолени да сложат пръстени, обеци или други предмети в него.

След като обиколят населеното място събраното се изсипва в казан, пълен с вода. На повечето места момичетата и жените от селото събират зеленина и ранно пролетни полски цветя, и се насипват в казана. След като устата му се завърже с плат, се поставя до розов храст.

Казанът се взима рано сутринта на Хъдреллез. За да не се разваля вкусът на устата заедно се пие кафе с мляко. След това момиче сяда до казана. Съда се отваря с произнасяне на молитви.

При вадене на всеки предмет се чете отделно маане. Това продължава докато момиче или жена ги изважда един по един от казана. Ритуалът продължава докато всички бъдат взети.

Исмет ИСМАИЛ