Решения на Общинския съвет от 14 април 2022 година

Решения на Общински съвет

Решение 18 /Приложения/

Решение 19 /Приложение/

Решение 20

Решение 21

Решение 22

Решение 23

Решение 24

Решение 25

Решение 26

Решение 27

2022_28

Решение 29

Решение 30

Решение 31

Решение 32

Решение 33

Решение 34

Решение 35

Решение 36

Решение 37

Решение 38