Регистър на протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.,

Регистри

plo_0322