Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи от IV до V категория за периода 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

Регистри

udo_0322