Регистър на протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи от 01.01.2022г. до 28.02.2022г.

Регистри

r_str_plo