Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в екплоатация строежи от IV до V категория в Община Черноочене от 01.01.2022г. до 28.02.2022г.

Регистри

r_udo_str