Покана

Съобщения

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Черноочене Айдън Осман КАНИ жителите на община Черноочене, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметските наместници на населени места в общината, представителите на читалищата, спорта и всички, които проявяват интерес на Публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Черноочене за 2021 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 09.02.2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене, при спазване на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Писмени предложения за Бюджет 2021г. на Община Черноочене могат да се направят в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina_chernoochene@abv.bg до 05.02.2021 г.

29.01.2021 година

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене