Наредба № 2

Наредби

за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене

/Приета с Решение №01/14.02.08 г., изм. и доп. с Решение №6/29.01.09 г., изм. и доп. с Решение №04/28.01.10 г., изм. и доп. с Решение №07/27.01.11 г,. изм. с Решение №125/18.12.12 ., изм. и доп. с Решение №79/20.12.13 г., изм. и доп. с Решение №06/29.01.15 г., доп. с Решение №65/18.08.16 г., изм. и доп. с Решение №03/29.01.19 г. , изм. и доп. с Решение №98/23.11.20 г./

Наредба

Съобщение от 29 декември 2020 г.