Доклад

Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

Доклад

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1

Проект за решение

Съобщение от 01 декември 2020 година

Докладна записка от 07 декември 2020 г.

Съобщение от 14.01.2021 г.