Обръщение на ръководството на община Черноочене

Новини

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА!

Традиционно всяка година през втората седмица на месец Октомври, Община Черноочене организира Селищен празник с богата и разнообразна програма с участие на културни дейци, фолклорни състави от детските градини, образователните и културни институции, спортните клубове от страната и чужбина.

Тази година е специфична и пълна с предизвикателства. Имайки предвид пандемията от коронавируса, уведомяваме обществеността, гражданите и гостите на общината, че не е целесъобразно провеждането на масови мероприятия в условията на епидемиологична ситуация.

С цел предпазване живота и здравето на хората не възнамеряваме провеждането на традиционния селищен празник на община Черноочене.

Община Черноочене и Общинският съвет в съответствие с програмата за управление през настоящия мандат продължава да изпълнява функциите си.

Полагаме усилия за развитието на общината с подобряване обслужването на населението и привеждането на техническата, социалната и образователната инфраструктура в съответствие с високите изисквания на гражданите.

Успешно се реализират инвестиционни проекти по различни програми на Европейския съюз, националните фондове, както и строителната програма за 2020 година.

Предстои стартирането, реализирането и приключването на структуроопределящи проекти в областта на благоустрояването, образованието, водоснабдяването на населените места, свързани със създаването на по-добри условия на живот. Продължават дейностите за подобряване и изграждане на техническата инфраструктурата в общината.

Община Черноочене винаги е заемала значимо място в обществения и социално-икономическия облик на Източните Родопи. Нееднократно е била пример за ефективната роля на местната власт в името на добруването и благополучието на нейните жители.

С всеки изминал ден все повече се откроява, че нашият район има богато културно-историческо наследство, запазено още от дълбока древност.

Извор на традиции, знание и опит, както и цивилизованото съжителство на етноси и религии, от които ние черпим опит и поставяме още по-високи цели за утвърждаването на община Черноочене като важно място от област Кърджали.

Уважаеми госпожи и господа, жители и гости на общината!

От името на ръководството на Общината и Общинският съвети целия екип Ви поздравяваме най-сърдечно по случай Селищния празник.

Пожелаваме на всички жители, независимо от мястото откъдето туптят сърцата ни,  на всички жители в страната и чужбина, крепко здраве, семейно благополучие и успехи.

Днес всеки от нас се вълнува от радостта и емоциите на различните събития, от надеждите и желанията ни да продължим развитието на община Черноочене. Обединява ни и отговорността това да бъде и лична кауза на всеки от нас. Само с общите ни усилия и съпричастност в празници и делниците ще съградим нашето общо бъдеще.

Нека заедно да положим усилия, за да превърнем община Черноочене в още по-привлекателно място за живеене с чиста природна среда, добра инфраструктура и качество на живот.

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!

 КМЕТ НА ОБЩИНА: АЙДЪН ОСМАН     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР