Гълъб на чернооченец прелетя 1 223 км за 31 часа

Новини

Гълъб прелетя 1 223 км, кацна в Черноочене и това постижение донесе престижно място на собственика му Шенер Байрам. Птицата е прелетяла от полския гр. Белс Подласки до село Черноочене за около 31 часа при средна скорост от 887 метра в минута. Шенер Байрам обяснява, че между многото служебна и лична ангажираност хобито му са гълъбите. Отглежда ги в специално изградени клетки. Това е и финалната точка, до която достигат гълъбите при състезанията, казва Шенер Байрам.
Клуба на гълъбарите в Черноочене е регистриран през 2012 г. със съдействието на Община Черноочене. В него членуват над 20 гълъбари от района. От учредяването си до сега в 8-годишнагта си история са участвали в над 270 клубни състезания от различно ниво.
След дългогодишно самостоятелно участие на националните турнири, гълъбовъдите от Черноочене решават да се обединят и създадат свой клуб. Те получават от община Черноочене морална и материална подкрепа за регистриране на клуба.
Състезанията с гълъби е спорт, в който участват специално обучени птици. След освобождаване от клетките им се завръщат по домовете си. Маршрутът им е внимателно определен и се измерва времето и скоростта на гълъбите, които определят победителите.
Състезанията изискват специална порода гълъби. Няма категорични доказателства за началото на спорта, но пикът на популярността му е през 19-век, най-вече в Белгия. В тази страна има много любители на гълъбите и постепенно се започва да се развиват породи, които могат да летят бързо и притежават голяма издръжливост.
Исмет ИСМАИЛ