Строителен бум в Черноочене, стартира изграждането и на нова автогара

Новини

Кметът на община Черноочене Айдън Осман инспектира приключилите дейности по благоустрояване и асфалтира на улиците, които имат непосредствена връзка с републиканската пътна мрежа в общо 7-населени места в района. В Пряпорец, Среднево, Драганово, Петелово, Габрово, Комунига и Паничково е положен асфалт, почистени са водостоците и канавките край тези пътните отсечки. Заданията са част от големият проект за рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места в община Черноочене по спечелен проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Продължават усилено строително-монтажните работи по новият т. нар. „Квартал 4“ в Черноочене. В района са построени над 50 нови къщи, като значителна част са върху общински парцели. Вече е изградена електропреносната, ,ВиК“ и канализационна мрежа.

Строително-монтажните дейности предвиждат асфалтиране и благоустрояване на улиците по новият т. нар. „Квартал 4“ над административният център на община Черноочене. Освен обновяването на улиците там ще се оформят още паркови пространства и ще се монтира парково осветление.

„Реализацията на проекта е финализиране на дългогодишен труд за създаване и цялостно благоустрояване на квартала“, заяви кметът на общината Айдън Осман. Той допълни, че през следващата седмица ще се даде и старт за строителството на Общинска автогара в Черноочене. Кметът смята, че реализацията на проекта за автогара ще създаде съвременни условия и удобства на пътуващите по общинската, републиканската и международната транспортна мрежа. Новата автогара ще е със съвременна архитектура, очаква се с откриването й  да се намали и натовареността на централната улица на Черноочене.

По друг спечелен проект на Община Черноочене продължават и строително-монтажните работи за реконструкция на училището, включващо модернизация и внедряване на енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи.

Безвъзмездна финансова помощ е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски

Предвижда се смяна на горивната инсталация за парното отопление с високо енергоефективен на газ метан, саниране на сградата, подмяна на покривната конструкция.

Благоустрояване на двора на училището предвижда оформяне на ново пространство за отдих и засаждане на дървета. Захабените настилки и плочници ще се подменят с нови и ще се монтират паркови пейки и кошове за отпадъци.

Исмет ИСМАИЛ