Санирана сграда и обновен двор ще посрещне учениците на СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене

Новини

От новата учебна година над 500 ученика от СУ „Христо Смирненски“ в Черноочене ще влязат в обновена сграда и дворна площ. Строително-монтажните работи се извършват по спечелен проект на Община Черноочене за реконструкция на училището, включващо модернизация и внедряване на енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи. Безвъзмездна финансова помощ е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

На откриването на строителната площадка присъстваха кметът на Община Черноочене Айдън Осман, председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер, директорът на СУ „Христо Смирненски“ Иван Стойков, съветници, представители на общинското ръководство, общественици, представители на фирмата изпълнител и надзора на обекта.

Предвижда се смяна на горивната инсталация за парното отопление с високо енергоефективен на газ метан, саниране на сградата, подмяна на покривната конструкция.

Благоустрояване на двора на училището предвижда оформяне на ново пространство за отдих и засаждане на дървета. Захабените настилки и плочници ще се подменят с нови и ще се монтират паркови пейки и кошове за отпадъци.

Обновяването на горивната инсталация за последно е от 1999 г. През 2005 г. дървената е сменена с PVC-дограма.

„Целта е да бъдат постигнати най-високите европейски стандарти за енергоефективност и функционалност на средата за обучение и отдих на учениците. При липса на форсмажорни обстоятелства предвиждаме да приключим дейностите по реконструкция до началото на новата учебна година“, заяви Айдън Осман. Той допълни, че успешната реализация на проекта ще има огромно значение за превръщането на училището в една от най-модерните образователни институции в региона.

В школото се обучават над 500 ученици от 1-ви до 12 клас. Със специализиран безплатен училищен превоз те се извозват от над 15 населени места от района на община Черноочене.

Исмет ИСМАИЛ