Ударно благоустрояват край обновеното дере в село Нови пазар

Новини

Активно продължава откриването на серия от нови строителни площадки в Чернооченско. Поредната е за благоустрояването и асфалтирането на улицата, която се намира до непосредствена близост край благоустроеното през миналата и началото на тази година дере, преминаващо през чернооченското село Нови пазар. На откриването на строителната площадка присъстваха кметът на Община Черноочене Айдън Осман, представители на общинското ръководство, мести кметове, жители на село Нови пазар, общественици, представители на фирмата изпълнител и надзора на обекта.
С реконструкцията се предвижда отстраняване на съществуващата асфалтова настилка и полагане на нова, изграждане на тротоар, оформяне на паркоместа – съобразени с достъпа за инвалиди и зелено пространство. Новопостроените жилищни сгради ще бъдат включени към съществуващата канализационна мрежа за отпадни води.
Местните жители благодариха на ръководството на община Черноочене, за реализирането на проекта и поетите ангажименти. След приключването и на дейностите районът вече ще има съвсем друг облик, казаха те.
Айдън Осман подчерта, че основна цел на екипа му е подобряване качеството на живот и създаване комфорт на населението на общинския център, реализирана чрез пространствени решения. Кметът увери, че ангажиментите и дейностите, по които работи общината ще продължат.
Исмет ИСМАИЛ