Детските градини в община Черноочене отварят врати

Новини

При строго спазване на хигиенните изисквания и противоепидемичните мерки от 1 юни – Международния ден на детето, ще започнат работа всички детски градини на територията на община Черноочене. Кметът на общината Айдън Осман обяви, че са създадени всички необходими условия за отваряне на учебните заведения за най-малките. Стриктно ще се спазват всички противоепидемични мерки.

„Персоналът на детските заведения е запознат с изискванията за безопасност, в това число носене на лични предпазни средства. Осигурени са достатъчно количество материали и препарати, необходими за поддържане на санитарно-хигиенните условия“, заяви Айдън Осман.

Ежедневният прием ще бъде с мерене на температура и проверка на здравния статус на всяко дете от медицинския персонал в градината. Групите в детските градини ще са от 8-10 деца.

„При желание от страна на родителите евентуално те ще функционират през целия летен сезон“, каза още Айдън Осман. Общината ще осигури и специализиран превоз за децата на родители, които нямат възможност да ги доведат с личен автомобил.

Исмет ИСМАИЛ