Гурбетчия от село Габрово дари храни за нуждаещи се

Новини

В свещения мюсюлмански месец Рамазан 37-годишният Сейхан Ахмед от чернооченското село Габрово подпомогна нуждаещи се семейства от района. Гурбетчията, който в момента е в Западна Европа, чрез родителите си Байрие Ахмед и Неджат Ахмед закупи 100 пакета с хранителни продукти от първа необходимост. Със съдействието на местните кметове продуктите бяха раздадени на семейства от селата Габрово, Комунига, Лясково, Даскалово и Дядовско. От тяхно име и от името на своите жители eдни от кметовете, които бяха дошли да вземат даренията, тези на Даскалово Гюнер Апти и Комунига Бахри Хашимов изказаха искрените си благодарности на Сейхан Ахмед, за благородния жест. Те призовават в тези тежки за всички нас дни заразно да бъде само доброто и всеки, които има възможност да се включи в благородните инициативи.

Исмет ИСМАИЛ