Наредба за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Черноочене

Наредби

naredba_reklama_2020