Синдикалисти: Партнираме коректно с Община Черноочене

Новини

Председателят на Регионалния координационен съвет на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева, Милен Милинов – експерт, синдикални и икономически дейности се срещнаха с кмета на общината Айдън Осман. Синдикалистите изразиха удовлетворението си от доброто социално партниране с местната администрация в Черноочене.
„През годините не еднократно нашите институции са доказвали, че местната власт и синдикалните организации могат да бъдат ефективни и коректни партньори“, изтъкна Иванка Караколева. „В качеството си на активен участник в обществените процеси през годините с община Черноочене в лицето на Айдън Осман, проведохме ефективен диалог с взаимни компромиси, сключихме колективни договори в сферата на образованието, здравеопазването, културата и други“, подчерта Иванка Караколева. Тя припомни, че заслужено кметът на община Черноочене Айдън Осман получи наградата „Най-добър социален партньор – кмет на 2019 година“ присъден от Синдиката на българските учители /СБУ/ към КНСБ. Плакетът беше връчен официално от Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева на ХХХIХ Синдикален съвет на СБУ в град София.
Кметът на община Черноочене Айдън Осман подчерта, че образованието открай време е основен приоритет за общината. Той увери, че въпреки предизвикателствата на естествените демографски процеси, община Черноочене ще продължава да дофинансира от общинския бюджет издръжката на слетите и маломерни паралелки. И тази година общината ще извозва ученици и деца в детските градини до населените места. Айдън Осман допълни, че усилията на администрацията са за подобряване на инфраструктурата, сградния фонд и материалната база на детските градини и училищата. В бюджета за 2020 г. има заделени средства за образованието, каза Айдън Осман.
Исмет ИСМАИЛ