Ръководството на Община Черноочене проведе среща с местните кметове

Новини
smart

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман заедно със своя екип проведе първата за годината работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места. Разяснени бяха правомощията им относно осъществяването на контрол по чистота и опазване на обществения ред.  Айдън Осман запозна присъстващите с клаузите на сключените договори за зимно снегопочистване и поддържане на пътищата и поиска засилен контрол на изпълнителите.

„Отнасяйте се с особено внимание към уязвимите групи от обществото – самотни, трудноподвижни и хора на хемодиализа“, каза общинският кмет. Той подчерта , че в община Черноочене е направено справедливо разпределение на средствата за разрешаване проблемите на всяко населено място в зависимост от най-неотложните нужди.
Друг обсъждан на срещата въпрос беше свързан с подаване на заявления от всички желаещи да ползват мери и пасища от общинския поземлен фонд и сключването на договори за 2020/2021 стопанска година. Кампанията ще се проведе от 1-ви до 10-ти март.
На кметовете на населените места беше разяснено процедурата по таз годишното снабдяването на населението с дърва за огрев.
Кметовете ще оказват и съдействие на населението при масовата кампания за смяна на лични документи. При заявена нужда и необходимата организация мобилен екип на Териториално звено „Български документи за самоличност“ ще дойде на мясно, информира Айдън Осман.
Срещата бе не само информативна, но целеше кметовете на населени места да поемат своята отговорност не само като разрешаване на належащи проблеми по селата, но и за изпълняване на приходната част в общинския бюджет.
Заседанието на общинското ръководство с кметовете на населени места протече в изключително конструктивен диалог.

Исмет ИСМАИЛ

smart