Благоустроено е дерето в село Нови пазар

Новини

Завърши благоустрояването на дерето, преминаващо през чернооченското село Нови пазар. Проектът е изпълнен на два етапа. На първия е покрита част от дерето. На втория е изградена открита водоотводна канавка. Във втората част на проекта по реката са поставени конусовидни профили т.нар. кюнета.

Средствата за реализирането на проекта са от бюджета на община Черноочене.

Проектът ще допринесе за създаването на комфорт на населението на централното село и периферните населени места. Реализирането на строителството ще предотврати опасността от евентуални наводнения в централната част на Черноочене, казва кметът на Общината Айдън Осман.

Той подчерта, че всички жители на селата на територията на община Черноочене заслужават по-добра инфраструктура и среда на живот.

Местните жители благодариха на ръководството на община Черноочене за реализирането на проекта и поетите ангажименти.

Исмет ИСМАИЛ