Уведомление

Съобщения

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман УВЕДОМЯВА жителите на община Черноочене и всички, които проявяват интерес за участие в Публично обсъждане на проекто-програма за управление на Община Черноочене за мандат 2019 – 2023 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 27.01.2020 година (понеделник ) от 09:30 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене.
Писмени предложения за проекто-програма за управление на Община Черноочене за мандат 2019 – 2023 година могат да се направят в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina_chernoochene@abv.bg до 27.01.2020 г.

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене
………………………………..