Община Черноочене награди педагози за 24 май

Новини
По случай 24 май – Деня на славянската писменост, българската просвета и култура с тържествена церемония, за постигнати добри резултати в учебно-възпитателния процес бяха наградени 13 педагози от училища и детски градини от Община Черноочене.
Те бяха поздравени от Кмета на Общината Айдън Осман, който връчи паричните награди. Той подчерта, че един от основните приоритети на Общината е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес, като голямата си част от училищата са дофинансирани със средства от бюджета на общината.
Награди за принос към развитието на образованието в общината получиха:
1. Ибрахим Рамадан Яшар – директор на ОУ „Васил Левски“ с. Комунига;
2. Сеид Рамадан Рамадан – директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров с. Лясково;
3. Зюхра Рамадан Рамис – старша детска учителка в ЦДГ „Първи юни” с. Комунига;
4. Хабибе Мюмюн Рамадан – старша детска учителка в ЦДГ „Знаме на мира” с. Черноочене;
5. Мения Халибрям Осман – старша прогимназиална учителка в СОУ „Хр. Смирненски” с. Черноочене;
6. Гюлфер Мехмед Халим – старша гимназиална учителка в СОУ „Хр. Смирненски” с. Черноочене;
7. Акиф Кадир Кадир – старши учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров с. Паничково;
8. Зехрегюл Мурад Ибрям – старша прогимназиална учителка в ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово;
9. Фердание Акиф Али – старша начална учителка в ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово;
10. Леман Ирфан Рамадан –учителка по английски език в ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Лясково;
11. Неджля Бахри Моллахасан – учителка по математика, физика и информатика в ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Бели вир;
12. Пакизе Руфат Мустафа– старша учителка в ОУ „В. Левски” с. Комунига;
13. Гюлджан Мехмедали Реджеб – старша учителка по български език в ОУ „Й. Йовков” с. Житница;
На тържествената церемония присъстваха ръководството на Община Черноочене, директори на училища, детски градини и учители.

По случай 24 май – Деня на славянската писменост, българската просвета и култура с тържествена церемония, за постигнати добри резултати в учебно-възпитателния процес бяха наградени 13 педагози от училища и детски градини от Община Черноочене.Те бяха поздравени от Кмета на Общината Айдън Осман, който връчи паричните награди. Той подчерта, че един от основните приоритети на Общината е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес, като голямата си част от училищата са дофинансирани със средства от бюджета на общината.Награди за принос към развитието на образованието в общината получиха: 1. Ибрахим Рамадан Яшар – директор на ОУ „Васил Левски“ с. Комунига; 2. Сеид Рамадан Рамадан – директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров с. Лясково; 3. Зюхра Рамадан Рамис – старша детска учителка в ЦДГ „Първи юни” с. Комунига; 4. Хабибе Мюмюн Рамадан – старша детска учителка в ЦДГ „Знаме на мира” с. Черноочене; 5. Мения Халибрям Осман – старша прогимназиална учителка в СОУ „Хр. Смирненски” с. Черноочене; 6. Гюлфер Мехмед Халим – старша гимназиална учителка в СОУ „Хр. Смирненски” с. Черноочене; 7. Акиф Кадир Кадир – старши учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров с. Паничково; 8. Зехрегюл Мурад Ибрям – старша прогимназиална учителка в ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово; 9. Фердание Акиф Али – старша начална учителка в ОУ „Хр. Ботев” с. Габрово; 10. Леман Ирфан Рамадан –учителка по английски език в ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Лясково; 11. Неджля Бахри Моллахасан – учителка по математика, физика и информатика в ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Бели вир; 12. Пакизе Руфат Мустафа– старша учителка в ОУ „В. Левски” с. Комунига; 13. Гюлджан Мехмедали Реджеб – старша учителка по български език в ОУ „Й. Йовков” с. Житница;На тържествената церемония присъстваха ръководството на Община Черноочене, директори на училища, детски градини и учители.