СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Съобщения

В изпълнение на Заповед №778 от 29.10.2019 г. на Вр. И. Д. Кмета на община Черноочене:
Съобщаваме, че:
Публичен търг с явно наддаване по Заповед №745 от 16.10.2019 г., на осн. чл.49, aл.1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене във връзка с чл. 8, ал. 4; чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС; чл. 33, ал. 1 , т. 1; чл. 34, ал. 1 и чл. 88, ал. 1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, обявен за 07.11.2019 г. от 10,00 часа, ще се проведе на 12.11.2019 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище „Пробуда 1952“ в с. Черноочене.

СЕЛЯМИ МУСТАФА
Вр. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА