Децата на Черноочене отличници в категорията „Книжовен турски език”

Новини

След обявяване на резултатите стана ясно, че на проведения през месец април тази година в гр. Кърджали състезание в подкатегорията „Книжовен турски език“ на конкурсите „БУКЕТ 2019/2020“ от 23 първи, втори и трети места за областта, 7 са на децата от Средно училище „Христо Смирненски” с. Черноочене. Те са най-многобройните призьори за община в област Кърджали, уточняват организаторите. Изразяват искрените си благодарности на учителят по майчин турски език Шабан Мехмед.

Най-много призьори от Черноочене са класирани във възрастова категория от II-IV клас. Езги Рушен Ракиф на първо място, а Еда Ерджан Осман е втора. На трето място са Мехмед Ахмед Мехмед, Мерве Месут Реджеб, Мерве Месру Мехмед и Реджеб Мехмед Юсуф.

Във възрастова категория от VII-VII клас на първо място е Шафер Реджеб Бекир.

В СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене всички деца до седми клас изучават майчин турски език. Това е единственото средно училище в община Черноочене, а тя е единствената община в България, където във всички училища се изучава турски език.

В конкурса „БУКЕТ” в подкатегорията „Книжовен турски език“ проведен през месец април се включиха около 200 участника от седемте общини от област Кърджали.

Те решиха тест върху учебното съдържание, изучавано в училище под формата на ЗИП или СИП по учебния предмет – майчин турски език. Децата до 4-ти клас правиха и диктовка.

Участниците от 5-ти до 8-ми клас съставяха писмен текст по зададена тема, а от 9-ти до 12-ти клас превеждаха текст от български на турски език и от турски на български език.

Надпреварата се проведе в цялата страна върху еднакъв материал и се оценяваше на национално ниво.

Исмет ИСМАИЛ