След нова канализация ударно асфалтират в Пряпорец

Новини

Започна благоустрояването, частичните ремонти и асфалтирането на уличната мрежа на едно от най-динамично растящите чернооченски села Пряпорец.. Улиците в населеното място бяха разкопани при реализирането на проект за изграждане на канализация за отпадни води, който приключи скоро.

Целта на ускорените строителни дейонсти е да се използват подходящите атмосферни условия и да се асфалтират всички улици в Пряпорец. Общата им дължина е над 2 500 метра.

След приключването и на асфалтирането населеното място вече ще има съвсем друг облик. С приключването на това дългоочаквано през годините за всички жители съоръжение е ликвидирано използването на септични ями и замърсяване на подпочвените води в района.

След нарастващото жилищно строителство през последните години реално липсват физически граници между Пряпорец и Черноочене, а селото се превръща в квартал на общинския център. Тук се намират и  сградите на средно училище „Христо Смирненски“, детска градина „Знаме на мира“, промишлени предприятия и много новопостроени и строящи се жилищни сгради.

Местните жители благодарят на ръководството на община Черноочене от свое име за реализирането на проекта и поетите ангажименти.

С изпълнението на тези мероприятия се цели подобряване привлекателността на средата и превръщането й в приятно място за живеене на жителите на Черноочене.

Исмет ИСМАИЛ