Общински съвет в Черноочене заседава за последно за „Мандат 2015-2019“

Новини

Д-р Селями Мустафа ще бъде временен кмет на община Черноочене от 26 септември.
Общинският съвет взе това решение на последното заседание на разпоредителния орган за „Мандат 2015-2019“. Определени са и временно изпълняващите кметове на населени места в които настоящите са кандидати за нов мандат.

Настоящият кмет Айдън Осман влиза в предизборната битка на местния вот от Движението за права и свободи.

„Положително е, че през този мандат не пренебрегнахме нито една приоритетна сфера“, заяви кметът на община Черноочене Айдън Осман по време на сесията. Той благодари за всички градивни решения, които бяха взети от общинския съвет през изминалите 4 години, за да може да се развива общината в правилната посока.

Председателят на общинския съвет Бедрие Газиюмер изтъкна, че през годините в община Черноочене винаги са се вземали адекватни и навременни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.

По време на изтичащия мандат се допълниха обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Черноочене. Приеха се и други решения.

Исмет ИСМАИЛ