Бивши жители на Мурга организираха земляческа среща-мевлид

Новини

Бившите жители на чернооченското село Мурга организираха традиционна земляческа среща с молитва за здраве и берекет в местността „Кара тепе“ в близост до обезлюденото населено място. По традиция срещата-мевлид се провежда под високия едноименен връх.
Срещата бе вълнуваща за всички гости и наследници на махалите на село Мурга където навремето е имало училище и джамия. Днес в двете махали живеят само две семейства, които се препитават с животновъдство.
Пуст и безлюден, но безкрайно красив е районът на чернооченското село Мурга. То е обезлюдено още в средата на миналия век и само една от къщите все още е сравнително запазена. За всеки, решил да се впусне в предизвикателството през есента интерес ще представлява, една от най-грандиозните забележителности в Източните Родопи, трудно достъпната Оглан кая.
Тя е висока около 40 метра и има формата на забита в земята бухалка. Намира се край долината на река Карамандере.. Оприличавана е и на гигантска статуя с форма на човешко лице, изправена над реката.За да се достигне до Оглан кая е необходимо да се потегли от чернооченското село Паничково.Пътят е дълъг няколко километра и е добре да се измине с високопроходим автомобил. Пътеката за Оглан кая слиза надолу по хълма след селото.

Исмет ИСМАИЛ