Проект за Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 година

Докладна записка и Проект за Програма за придобиване, управление и разпореждане на общинската собственост за 2023 година Приложение: Обявление