Докладна записка

Относно: Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Черноочене за периода 2019 – 2023 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2020 година Уважаеми дами и господа общински съветници ! За по-добра организация на работата на Общинския съвет и на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ – община Черноочене за периода 2020-2022 г. УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Настоящата програма за […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2019 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2018 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – […]