Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област КЪРДЖАЛИ Община ЧЕРНООЧЕНЕ секция № 001 кметство ……….. населено място С.ПРЯПОРЕЦ адрес на избирателна секция …………………………………………………………. –––––––––––––––––––––––––––––––– Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––––––––––––––––– […]