Укрепване на общинския капацитет

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 „Укрепване на общинския капацитет – община Черноочене” На 16 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № […]

Договор № BG05SFRP002-2.001-0044-C01 „Грижа в дома”- община Черноочене

На 8 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, Проект „Грижа в дома” – община Черноочене, съфинансиран от […]

Информация

Успешно приключи изпълнението на  дейностите по направление 1 от Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.004-0078-С01 по Проект  „Патронажна грижа + -компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките […]

Информация

Вече трети месец община Черноочене изпълнява дейности по направление 2 по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-6.004-0078-С01 по Проект „Патронажна грижа + -компонент 2”, Оперативна програма „Развитие […]

ИНФОРМАЦИЯ

Поради големия интерес от страна на потребителите, община Черноочене се възползва от възможността за удължаване срока на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.002-0072-С01 по Проект  […]

Съобщение за реализиране на проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна техника и компютърна конфигурация на читалища“

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.327-0003-C01 „ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА И КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩА“ ПО МЯРКА 7.6 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И […]

Информация

От 6 месеца Община Черноочене осигурява подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на възрастни хора  и лица с увреждания. Средствата за дейността са осигурени по Договор за […]

Информация

Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-6.002-0072-С01 по Проект „Патронажна грижа + в община Черноочене”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 […]

Информация

В края на месец декември 2020 година приключва изпълнението на дейностите по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.101-0069 по процедура BG05М9OР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора […]