Информация

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене” В община Черноочене се проведе първата супервизия по Проекта На 25 август 2023 година, в община черноочене се проведе първата шестмесчна […]

„Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 Община Черноочене е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма […]

Успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Пети месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие […]

Договор № BG05SFRP002-2.001-0044-C01 – „Грижа в дома”- община Черноочене

На 8 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, Проект „Грижа в дома” – община Черноочене, съфинансиран от […]

Успешно приключи въвеждащото обучение по Проекта

Успешно приключи въвеждащото обучение на кандидатите за персонал на Център за социални услуги в домашна среда по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  […]

Укрепване на общинския капацитет – община Черноочене

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 Община Черноочене е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.002-0012-C01, Проект „Укрепване на общинския капацитет- община Черноочене”, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма […]

Обява

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0012- С01 „Укрепване на общинския капацитет – Община Черноочене“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” […]