Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. […]