Съобщение

С решение № 42/11.01.2013 г. на РИК – Кърджали е определена датата 22.01.2013 г. /вторник/ от 11,00 часа обучение на членовете на СИК за провеждане на Национален референдум на 27.01.2013 […]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(За публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 09 – […]

Покана

До местните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 41-то Народно събрание и Европейския парламент и Инициативен комитет по чч. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС На основание […]