Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед 829 /12.12.2016 г. на Кмета на общината и Решение №25/03.04.2014 г.; №37/05.06.2014 г.; №94/12.12.2016 г. и №96/12.12.2016 г. […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №726 /21.11.2016 г. на Кмета на общината и Решение №25/03.04.2014; №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2016 г.; и 72/18.08.2016 г. на […]

Обява

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – КЪРДЖАЛИ НАБИРА, Кандидати , отговарящи на изискванията , за войнишки длъжности през 2016 г съгласно Заповед № ОX-708/08.09.2016 на МО Условията , изискванията и реда за кандидатстване […]

Обява

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за съдаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и […]

Обява

На основание чл. 49 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 446/28.07.2016 г. на Кмета на общината и Решение № 40/28.04.2016 г.; на Об С – Черноочене. ОБЯВЯВАМ: […]

Набират кандидати за военна служба в БА

Със заповед на Министъра на отбраната на РБ започна подаването на документи за вакантни длъжности във Военномедицинска академия,Военновъздушните сили, Национална гвардейска част . За приемане на военна служба на лица […]