Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №45 / 01.02. 2016 г. на Кмета на общината и Решение №04/28.01.2016 г. и №37/05.06. 2014 г. на […]

Обявление за конкурс

Във връзка с допусната явна техническа грешка в обявление за конкурс, да се чете: Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 08.02.2016 г. obiava_konkurs_mdt […]

Обявление за конкурс

Във връзка с допусната явна техническа грешка в обявление за конкурс, да се чете: Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 08.02.2016 г. obiava_konkurs_ipsip […]

Обява

На основание чл. 50 , от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №732/25.11.2015 г., Решение №27 /14. 04. 2015г. , Решение №29/ 14. 04. 2015 г., Решение №36/ 05. […]