ОБЯВА

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №489/02.07.2014 г. на Кмета на общината и Решения с №51/22.08.2013 г.; №66/21.11.2013 г.; №16/13.02.2014 г.; №25/03.04.2014 […]

ОБЯВА

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 570  / 02. 09. 2013 г. на Кмета на общината и Решения с №05/27.01.2011 г.; […]

Обява

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 436  / 10 . 07. 2013 г. на Кмета на общината и Решения с №05/27.01.2011 […]

Обява

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 302 / 31 . 05. 2013 г. на Кмета на общината и Решения с №05/27.01.2011 […]

Обява

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №713/05.12.2012 г. на Кмета на общината и Решения с 117/26.11.2012 г., 104/18.10.2012 г. и №123/03.12.2012 г. на […]

Обява

Община Черноочене на основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №628/22.10.2012 г. на Кмета на общината и Решения с №63/19.06.2012 г. и №104/18.10.2012 г. на ОбС – Черноочене. […]

Обява

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №579/ 28.09.2012 г. на Кмета на общината и Решения с №05/27.01. 2011 г.; №26/21.04.2011 г.; №63/19.06.2012 […]

Обява

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №91/07.03.2012 г. на Кмета на общината и Решение №05/27.01.2011 г. на Об С – Черноочене. ОБЯВЯВАМ: […]