Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №113/20.03.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.№32/04.04.2017 г.; №82/28.08.2017 г.; №09/30.01.2018 г.№14/30.01.2018 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 57 / 08.02.2018 г. на Кмета на общината и Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04. 2016; № 30/04.04.2017 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 727/03.11.2017 г. на Кмета на общината и Черноочене, , Решение №37/05.06.2014 г.; №32/04.04.2017 г.; №41/15.05.2017 г.; №82/28.08.2017 […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 591/11.09.2017 г. на Кмета на общината и Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №18/08.02.2017 г.; №28/ 04.04.2017 г.; № […]

Обява

            На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 150/25.04.2017 г. на Кмета на общината и Решения №37/05.06.2014 г. и №28 /04.04.2017 г. на Об […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 139/19.04.2017 г. на Кмета на общината и Решения №37/05.06.2014 г.; №18/08.02.2017 г.; №23/08.02.2017 г.; №28 /04.04.2017 г.; […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 82 /08.03.2017г. на Кмета на общината и Решение №25/03.04.2014; №37/05.06.2014 г.; №38/28.04.2016 г.; №72/18.08.2016 г.; №18/08.02.2017 г. […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед 829 /12.12.2016 г. на Кмета на общината и Решение №25/03.04.2014 г.; №37/05.06.2014 г.; №94/12.12.2016 г. и №96/12.12.2016 г. […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №726 /21.11.2016 г. на Кмета на общината и Решение №25/03.04.2014; №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2016 г.; и 72/18.08.2016 г. на […]

Обява

На основание чл. 49 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 570/27.09.2016 г. на Кмета на общината и Решение № 70/18.08.2016 г.; на Об С – Черноочене. ОБЯВЯВАМ: […]