Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед 397/06.07.2016 г. на Кмета на общината и Решение №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2016 г.; №32/31.03.2016 г.: 38/28.04.2016 г. и № […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед 281/04.05.2016 г. на Кмета на общината и Решение №37/05.06.2014 г.; №04/28.01.2016 г.; №32/31.03.2016 г. и 38/28.04.2016 г. на […]

Обява

На основание чл. 50 , от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №732/25.11.2015 г., Решение №27 /14. 04. 2015г. , Решение №29/ 14. 04. 2015 г., Решение №36/ 05. […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 711  / 11.11. 2015 г. на Кмета на общината и Решение №27 /14.04. 2015г. , Решение №29/14.04. […]

Обява

Община Черноочене На основание чл.49, aл.1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене във връзка с чл. 8, ал. 4; чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от […]

Обява

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №458/21.07.2015г. на Кмета на общината, Решение №27/14.04. 2015г. , Решение №29/14.04. 2015 г., Решения № 34, […]

ОБЯВА

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №302 / 13.05.2015 г. на Кмета на общината, Решения №27 и 29 от 14.04.2015г. и Решение […]

ОБЯВА

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №489/02.07.2014 г. на Кмета на общината и Решения с №51/22.08.2013 г.; №66/21.11.2013 г.; №16/13.02.2014 г.; №25/03.04.2014 […]

ОБЯВА

Община Черноочене на основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 570  / 02. 09. 2013 г. на Кмета на общината и Решения с №05/27.01.2011 г.; […]