Съобщение

Комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед на кмета на общината № 09/ 08.01.2019 година, в състав: Председател: инж.Месру Мюмюн – секретар на община Членове: 1. Кенан Нешад – […]