Военно окръжие – Кърджали набира

Кандидати, отговарящи на изискванията, за войнишки длъжности през 2017 г съгласно Заповед № ОX-320/03.04.2017 на МО Условията , изискванията и реда за кандидатстване и длъжностите във военните формирования за приемане […]

Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]