Заповеди

Яворово Ябълчене Черноочене Черна нива Средска Среднево Соколите Свободиново Пряпорец Петелово Патица Паничково Ночево Минзухар Лясково Комунига Каняк Каблешково Йончово Житница Женда Железник Драганово Даскалово Габрово Вождово Водач Верско Бърза […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

І. Управителният съвет на ФК „Искра“, с.Черноочене, обл.Кърджали на основание протокол №1/22.08.23г. на УС на ФК“Искра“, и чл.26, от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.09.2023г./събота/ от 17,30 ч. в сградата […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересoвани лица, че с Решение №61 от 17.08.2023 г. на Общински съвет – Черноочене […]

Покана

На 24.08.2023 година от 14:00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Черноочене за 2023 година. На […]