Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2016 г.

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене №04 от28.01.2016 г; изм. и доп. с Решение №11 от 28.01.2016 г.,доп. с Решение №13 от  11.02.2016  г. .; доп. с Решение №18  от […]

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2016 г.

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене №04 от28.01.2016 г; изм. и доп. с Решение №11 от 28.01.2016 г.,доп. с Решение №13 от 11.02.2016 г. .; доп. с Решение №18 от […]